Valtaosa nikotiinituotteiden käyttäjistä on harkinnut käytön lopettamista – terveys yleisin syy

Kolme neljästä tupakka- tai nikotiinituotteita käyttävistä on harkinnut käytön lopettamista viimeksi kuluneen vuoden aikana ja yli kolmannes on vakavissaan yrittänyt lopettaa, ilmeni kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n toimeksiannosta toteutetusta mielipidekyselystä.

Tupakka- tai nikotiinituotteiden käytön lopettamista on harkinnut 76 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun vain 22 prosenttia ei ole harkinnut lopettamista. Pari prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa asiasta.  

Tupakoivista tai nuuskan käyttäjistä 34 prosenttia oli tehnyt viimeksi kuluneen vuoden aikana vakavan yrityksen käytön lopettamiseksi. Lopettamisyritykset ovat yleisempiä alle 35-vuotiaden keskuudessa kuin tätä vanhemmissa ikäryhmissä.

Päivittäin tupakoivista vakavan lopettamisyrityksen oli tehnyt 28 prosenttia, mutta satunnaisista tupakoijista melkein joka toinen (47 %) on vakavissaan yrittänyt lopettaa tupakoinnin. Nuuskan käyttäjien keskuudessa vastaavaa eroa päivittäin ja satunnaisesti nuuskaavien kesken ei ole.

”Kun tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttäjistä valtaosa on harkinnut lopettamista ja moni jopa yrittänyt lopettaa viimeksi kuluneen vuoden aikana, tarvitaan sekä terveyspalveluilta että terveyspolitiikalta tähän tukea”, korostaa Suomen ASH ry:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Oma terveys huolestuttaa

Valtaosalla (61 %) lopettamishalukkuuden taustalla ovat omaan terveyteen liittyvät asiat. Toiseksi yleisin (41 %) syy oli raha. Jotkut, mutta harvat ovat harkinneet lopettamista lasten tai tupakan aiheuttamien ympäristöhaittojen vuoksi.

Tupakointi on tärkein estettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja ja merkittävä terveyserojen aiheuttaja. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan tupakoinnin aiheuttamat kustannukset olivat keskimäärin 1,3 miljardia euroa vuonna 2020.

”Terveydenhuolto ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa väestön tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentymisessä, sillä heillä on toistuva mahdollisuus rohkaista lopettamiseen. Lääkärin lyhyt, kannustava kehotus lopettaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on erilaisista vieroitushoidosta kustannustehokkain”, korostaa Pekka Puska.

Mielipidekyselyyn vastanneista nikotiinituotteita (savukkeita, nuuskaa, nikotiinipusseja, kuumennettavia tupakkatuotteita, sähkösavukkeita) käyttää päivittäin yhteensä 15 prosenttia. Yleisin käytettävä nikotiinituote on savuke.

Tutkimuksen toteutti Verian (aiemmin Kantar Public) Suomen ASH ry:n toimeksiannosta. Tutkimusaineisto on koottu Kantarin Kanava-internetpaneelissa 16 -23.2.2024. Haastattelujen kokonaismäärä on 1019. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin koko aineiston tasolla 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.