Väestö huolissaan nuorten nikotiinipussien käytöstä

Nikotiinipussien käytön yleistyminen nuorten keskuudessa huolettaa kolmea neljäsosaa suomalaisista. Valtaenemmistö myös tiukentaisi nikotiinipusseja koskevaa lainsäädäntöä. Tiedot käyvät ilmi kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten nikotiiniin ja nikotiinipusseihin liittämiä käsityksiä.

Kyselyn mukaan 75 prosenttia suomalaisista on huolissaan siitä, että nikotiinipussien käyttö lisääntyy nuorten keskuudessa. Kaikkiaan 64 prosenttia haluaisi ehkäistä nikotiinipussien käytön yleistymistä lainsäädäntöä tiukentamalla, ja 16 prosenttia on sitä vastaan. Loput 20 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Melkein joka toinen suomalainen (48 %) kieltäisi nikotiinipussien myynnin kokonaan.

Myös tupakkatuotteita säännöllisesti käyttävien enemmistö on huolissaan nikotiinipussien käytön leviämisestä nuorten keskuuteen.

”Huoli on perusteltu, sillä erityisesti Pohjoismaissa nuorilla nikotiinipussien – ja myös nuuskan – käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Käyttöä on myös sellaisten nuorten keskuudessa, jotka eivät ole aikaisemmin kokeilleet tai käyttäneet muita nikotiinituotteita”, toteaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Makuaineet kiellettävä nuorten terveyden suojelemiseksi

Nikotiinipusseissa makuja on saatavilla poikkeuksellisen laaja kirjo. Makuaineet ovat oleellinen osa nikotiinipusseja myyvien yritysten markkinointitaktiikkaa.

”Tutkimukset ovat osoittaneet, että makuaineet houkuttelevat nuoria, ja tupakkayhtiöt hyödyntävät makuaineita uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Kaikki makuaineet lukuun ottamatta tupakan makua tulisi poistaa, jotta käytön yleistymistä pystyttäisiin ehkäisemään nuorten keskuudessa”, korostaa Suomen ASH:n hallituksen puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Joissain EU-maissa nikotiinipusseihin on jo puututtu lainsäädännöllä. Belgiassa nikotiinipussit on kielletty kokonaan, ja Hollannissa markkinoilla saa olla ainoastaan hyvin vähän (0,035 mg) nikotiinia sisältäviä pusseja.

Suomessa nikotiinipusseja koskeva hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella ja tarkoituksena on ottaa nikotiinipussit kattavammin tupakkalain piiriin. Luonnoksen mukaan nikotiinipussien nikotiinirajaksi säädettäisiin 20 milligrammaa ja niistä kiellettäisiin alkoholin ja kannabiksen maut sekä maut, jotka ovat omiaan houkuttelemaan nuoria.

”Osittainen makuainekielto ei riitä, sillä etukäteen on mahdotonta tietää, millaiset maut ovat omiaan houkuttelemaan nuoria. Tämän vuoksi kaikki lisämaut on kielletty myös savukkeissa. Tupakkayhtiöt ovat tyypillisesti taitavia keksimään uutta ja hyödyntämään lainsäädännön porsaanreikiä. Lainsäätäjällä on nyt mahdollisuus ja vastuu ennaltaehkäistä nikotiiniriippuvaisen sukupolven syntymistä”, Pekka Puska sanoo.

Suomen ASH:n teettämän nikotiinipusseja koskevan kyselytutkimuksen aineisto on koottu Gallup Forum -internetpaneelissa 15.–22.9.2023 monivaiheisella ositetulla otannalla. Haastattelujen kokonaismäärä on 2 156. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kantar Public toteutti tutkimuksen Suomen ASH:n toimeksiannosta.