Tupakointikielto määrättiin kerrostalojen asuinhuoneistoihin Helsingissä

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikön päällikön päätös Asunto Oy:n tupakointikiellosta on saatettu voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Päätös koskee neljää vuonna 1957 rakennettua kerrostaloa, joissa on yhteensä 149 asuntoa.

Asunto Oy oli tehnyt hakemuksen tupakointikiellon määräämiseksi kaikkiin omistamissaan rakennuksissa sijaitsevien huoneistojen sisätiloihin. Hakemus perustui tupakkalain 79 §:ään, jonka mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä tiloihin, jos niistä kulkeutuu tupakansavua toisiin huoneistoihin.

Hallinto-oikeus oli kumonnut ympäristöterveysyksikön päällikön päätöksen. Hallinto-oikeus perusteli päätöstä muun muassa sillä, ettei ollut aivan varmaa, koskiko ongelma kaikkia huoneistoja. Kiista vietiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Selvityksen mukaan rakennusten rakenteissa ei ollut merkittäviä eroja. Tupakansavun kulkeutumisesta asuntoihin oli tehty tarkempia tutkimuksia. Niiden perusteella havaittiin, että kerrostalojen rakennusajankohdalle tyypillisten rakenteiden vuoksi tupakansavua saattoi kulkeutua asuntoihin muutoinkin kuin poikkeuksellisesti.

Asunto Oy oli pyrkinyt ehkäisemään tupakansavun kulkeutumista ilmanvaihdon säätötoimenpiteillä ja rakenteiden tiivistämisellä, mutta nämä toimenpiteet eivät olleet riittäviä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kustannukset rakenteiden edellyttämistä korjauksista olisivat muodostuneet kohtuuttomiksi. Kustannukset olisivat olleet noin 12 000 euroa yhden huoneiston osalta.

Korkein hallinto-oikeus viittasi ratkaisun lähtökohdissa tupakkalain tavoitteeseen ja katsoi, että esillä olevissa olosuhteissa kunnan viranomaisen oli tullut määrätä tupakointikielto Asunto Oy:n hakemuksen mukaisesti. Tupakointikielto siis määrättiin kaikkiin asuinhuoneistojen sisätiloihin. Päätös on merkittävä, kun huomioidaan tupakkalain tavoitteet väestön terveyden suojelemisesta.

Lähde
Korkein hallinto-oikeus (30.11.2023): KHO:2023:111