fbpx

Tupakkateollisuuden oikeudellisesta vastuusta

Monet tietävät, että tupakkateollisuus on moraalisesti ja eettisesti väärin. Mutta harvemmat tietävät, että usein tupakkateollisuuden toimet ovat myös laillisesti väärin. WHO:n tupakkapuitesopimus FCTC korostaa oikeusjärjestelmien käyttöä tärkeänä työkaluna tupakoinnin torjunnassa.

Tupakkateollisuuden toimet ovat usein myös laillisesti väärin

WHO:n tupakkapuitesopimus FCTC on ensimmäinen kansainvälinen kansanterveyttä koskeva sopimus. Se tuli voimaan vuonna 2005 ja on siitä lähtien tullut yhdeksi nopeimmin ja laajimmin hyväksytyistä sopimuksista Yhdistyneiden kansakuntien historiassa. Sopimus sisältää merkittäviä artikloja, ikään kuin ”alakappaleita”, jotka käsittelevät erityisiä tupakkaan liittyviä aiheita.

Sopimuksen artiklassa 19 keskitytään vastuukysymyksiin ja säädetään rikos- ja siviilioikeudellisen vastuun kehittämisestä.     

Joissakin oikeusjärjestelmissä – ja tupakkasopimukseen liittyen – siviilioikeus viittaa riitoihin yksilöiden, organisaatioiden tai näiden kahden välillä, jolloin korvaus (sakkorangaistuksen tuotot) myönnetään uhrille. Yhdysvalloissa on ollut paljon siviilioikeudellisia juttuja, joissa tupakoivat tai heidän perheensä ovat haastaneet oikeuteen tupakkateollisuuden. Monet kanteista ratkaistiin osavaltioiden ja neljän suurimman tupakkayhtiön välillä tehdyn sopimuksen (Master Settlement Agreement, MSA) nojalla.

Rikosoikeus viittaa rikoksiin ja niistä annettaviin rangaistuksiin, jotka voivat olla sakkoja, liiketoimintaan liittyviä rangaistuksia tai jopa vankeutta. Tämäntyyppinen oikeudellinen toimi on uutta tupakkakontrollissa mutta saavuttamassa suosiota, erityisesti Alankomaissa käydyn tapauksen myötä. Vaikuttamistyötä tekevät tahot, joita johti Sick of Smoking -verkosto, edistivät sitä, että syyttäjä nostaisi rikossyytteitä tupakkayhtiöitä vastaan petoksesta, kuolemantuottamuksesta ja murhayrityksestä. Valitettavasti hovioikeus kieltäytyi pakottamasta syyttäjää nostamaan syytteitä. Vaikka oikeudellista voittoa ei saavutettu, tapaus oli julkisuusvoitto. Se muutti yleistä mielipidettä tupakasta ja tupakkateollisuudesta ja toimi esimerkkinä siitä, että tupakkayhtiöt on mahdollista saada vastuuseen.

Tupakkayhtiöt on mahdollista saada vastuuseen

On olemassa myös muita mahdollisuuksia, jotka eivät selkeästi kuulu siviili- tai rikosoikeuteen, mutta voivat sisältyä tupakkapuitesopimuksen artiklaan 19.  Esimerkiksi ihmisoikeusjuttu nostetaan hallitusta vastaan, kun se laiminlyö kansalaistensa oikeuksien suojelemisen. Tällöin yksilö voisi haastaa hallituksen oikeuteen, koska hallitus ei ole suojellut oikeutta terveyteen tupakkayhtiöiden aiheuttamilta vahingoilta. Lisäksi joitain juttuja pidetään ”hallinnollisina”, kuten ASH USA:n ja African American Tobacco Control Leadership Councilin (AATCLC) Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastoa (FDA) vastaan nostamaa oikeusjuttua, kun virasto ei kieltänyt mentolia savukkeiden makuaineena.

Lisäksi riippumatta siitä, onko juttu siviili- tai rikosoikeudellinen, ihmisoikeuksiin liittyvä, hallinnollinen tai niiden yhdistelmä, kanne voisi keskittyä erilaisiin tupakan tai tupakkateollisuuden aiheuttamiin haittoihin. Tällaisia olisivat esimerkiksi lasten oikeuksiin liittyvä kanne lapsiin kohdistetusta mainonnasta, siviilikanne tupakkateollisuuden aiheuttamista ympäristövahingoista (kuten parhaillaan on Baltimoren kaupungissa) tai moniin muihin yhdistelmiin. Monet erilaiset oikeudelliset reitit voivat viedä eteenpäin. 

Artikla 19 on tupakkapuitesopimuksen vähiten hyödynnettyjä artikloja. Onneksi viimeisimmässä sopimusosapuolten välisessä neuvottelussa (Conference of Parties, COP10), osapuolet hyväksyivät päätöksen 19. artiklasta. Päätöksen mukaan vastuukysymyksiä käsittelevä asiantuntijaryhmä uudistetaan. Lisäksi sovittiin, että ryhmä kerää tietoa sopimusosapuolten kehittämistä käytänteistä vastakysymyksissä, tukee osapuolia niiden omien vastuujärjestelmien lujittamisessa, auttaa sopimusosapuolia keräämään todistusaineistoa käytettäväksi tupakkaan liittyvissä riita-asioissa sekä muissa tehtävissä, jotka auttavat merkittävästi oikeustoimien käyttöä tupakoinnin torjunnassa maailmanlaajuisesti.

Tupakkateollisuus on vuosikausia pelotellut nostamalla oikeusjuttuja

Tupakkateollisuus on vuosikausia oikeusjuttuja nostamalla pelotellut ja estänyt tupakkakontrollin toteuttamista. Kansanterveysyhteisön on nyt aika iskeä takaisin omalla ”ennakoivalla kanteella”, jossa kansanterveyden edistäjät toimivat itse aktiivisesti sen sijaan, että pelkästään puolustautuvat tupakkateollisuuden haasteilta. Tämänkaltaista menettelyä tulisi käyttää paljon useammin.

Lue myös blogi englanniksi: Tobacco Industry Liability

Kelsey Romeo-Stuppy

Kirjoittaja on ASH USA:n johtava lakimies