fbpx

Sydänkään ei tykkää tupakasta

Terveyden edistäminen on harvoin mustavalkoista ja ehdotonta. Monista, kielteisiltäkin kalskahtavista asioista löytyy useimmiten myös hyviä puolia. Positiivisuuden kautta ja hyvää vahvistamalla päästään todennäköisimmin toivottuihin tuloksiin. Mutta tupakka ja tupakkatuotteet: niistä en löydä mitään hyvää sanottavaa. Jo pitkään on tiedetty, miten vaarallisia ne ovat terveydelle. Silti tupakkateollisuus yrittää yhä luovemmilla keinoilla löytää tapoja koukuttaa yhä nuorempia lapsia ja nuoria tupakka- ja nikotiinipitoisten tuotteiden käyttäjiksi. Surullista.

Tupakka on monin tavoin haitallista terveydelle ja vahingoittaa kaikkia elimiä, myös sydäntä ja verenkiertoelimistöä. Tupakoitsijat kuolevat keskimäärin kymmenen vuotta tupakoimattomia aiemmin. Tupakoinnin aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista noin kolmannes johtuu sydän- ja verisuonisairauksista. Vastaavasti noin kolmannes sydäntautikuolemista johtuu joko aktiivisesta tupakoinnista tai tupakansavulle altistumisesta. Tupakointi lisää huomattavasti riskiä sairastua valtimosairauksiin ja tämä ei siis koske pelkästään tupakoijia. Passiivinen altistuminen tupakansavulle kasvattaa tupakoimattomien valtimotautiriskiä 25, jopa 30 prosentilla. Tupakka ilman savuakaan ei ole turvallista, sillä tupakan sisältämä nikotiini supistaa verisuonia, nostaa verenpainetta ja kiihdyttää sydämen sykettä lisäten sydämen työmäärää.

Noin kolmannes sydäntautikuolemista johtuu joko aktiivisesta tupakoinnista tai tupakansavulle altistumisesta

Tupakasta ei löydy hyvää sanottavaa, tupakoinnin lopettamisesta sen sijaan kyllä. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa – aina. Riski sairastua sepelvaltimotautiin puolittuu kahdessa vuodessa siitä, kun on lopettanut tupakoinnin. Tupakoimattomien tasolle riski sairastua sepelvaltimotautiin laskee kymmenessä vuodessa, aivoverenkiertohäiriöihin jo viidessä vuodessa. Jos henkilö on sairastanut sydäninfarktin ja tupakoi, tupakoinnin lopettaminen on ehdottomasti tehokkain keino estää uusi infarkti.

Tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käytön lopettaminen on tunnetusti vaikeaa, myös sydänsairauksiin sairastuneille. Parasta olisi, ettei tätä turmiollista tapaa koskaan aloittaisikaan. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja kasvuun. Meidän aikuisten tulee toiminnallamme ja päätöksillämme tukea sitä, että terveet elintavat omaksutaan pienestä pitäen ja ehkäistä kaikin keinoin tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamista.

Yhteiskunnan tulee tukea yksilöiden terveyttä ja hyvinvointia. Tupakkapolitiikan tavoite tulee olla ihmisten, etenkin lasten ja nuorten terveyden suojelu. Tavoitteeksi asetettua savutonta Suomea kohti on edettävä määrätietoisesti ja kokonaisvaltaisesti niin, että kaikki lainsäädännölliset keinot otetaan käyttöön terveellisemmän ja turvallisemman elinympäristön saavuttamiseksi.

Tupakka- ja nikotiinituotteissa kaikki makuaineet tulee kieltää

Tupakointia ja nikotiinituotteiden käyttöä tulee rajoittaa entisestään esimerkiksi niin, että kaikkien näiden tuotteiden myynnin, luovuttamisen ja välittämisen alaikärajaa nostetaan, aluksi 20 ikävuoteen. Tupakka- ja nikotiinituotteissa kaikki makuaineet tulee kieltää ja tuotteiden maahantuontia torpata tehokkaasti. Myös euroilla on merkitystä niin kuluttajalle kuin valtiollekin. Tupakkavero on siksi tärkeä keino sekä kansanterveyden että -talouden näkökulmasta ja sen systemaattisista korotuksista on monta pätevää syytä pitää kiinni.

Lue lisää: Tupakka ja sydän – Sydänliitto (sydan.fi)

Marjaana Lahti-Koski

Sydänliiton pääsihteeri