fbpx

Alkoholiongelmia hyssytellään

Alkoholinkäyttöä pidetään Suomessa usein yksityisasiana, vaikka se ei ole vain sitä. Alkoholinkäyttö aiheuttaa haittaa myös muille kuin käyttäjälleen, ja siksi alkoholinkäyttöön on puututtava politiikalla. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa kireää alkoholin verotusta. Lisäksi olisi perusteltua katkaista hyssyttely ja panostaa ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ongelmakierteiden katkaisemiseksi.

Ihmiset aliarvioivat omaa alkoholinkäyttöään

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan puolet suomalaisista arvioi, että alkoholiongelmia hyssytellään työpaikoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa (kuvio). Suomalaisten arviolle hyssyttelystä löytyy tukea tutkimuksista, joiden mukaan alkoholin ongelmakäytön ottaminen puheeksi koetaan vaikeana sekä työpaikoilla että terveydenhuollossa. Hyssyttely jatkuu myös omalla kohdalla: ihmiset tyypillisesti aliarvioivat omaa alkoholinkäyttöään.

Suomalaisten vastaukset väitteeseen: Alkoholiongelmia hyssytellään suomalaisilla työpaikoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa” (%) Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen juomatapatutkimuksen mukaan vähintään 13 prosenttia suomalaisista käyttää alkoholia niin paljon, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Heistäkin yli puolet pitää itseään kohtuukäyttäjinä.

Naiset suhtautuvat alkoholiin selvästi miehiä kriittisemmin

Naiset suhtautuvat alkoholiin selvästi miehiä kriittisemmin, mikä saattaa johtua osin siitä, että naiset kohtaavat parisuhteessa tai perheessä selvästi miehiä useammin alkoholin ongelmakäyttöä. Miehillä ongelmakäyttö onkin selvästi yleisempää kuin naisilla. Alkoholin ongelmakäytön ympärille näyttää kasautuvan paljon muitakin ongelmia, kuten muita riippuvuuksia, väkivaltaa ja köyhyyttä.

Alkoholinkäyttö näyttää Suomessa kuitenkin menevän hyvään suuntaan. Vaikka sääntelyä kevennetään, kulutus laskee. Nuoret aikuiset suhtautuvat aiempaa kriittisemmin humaltumiseen, eivätkä miellä sitä vain viattomaksi tavaksi pitää hauskaa. Myös raittiiden 15–29-vuotiaiden määrä on lisääntynyt. Positiivista kehitystä on syytä ruokkia puhumalla yhä avoimemmin alkoholin riskikäytön haitoista niin yksilötasolla kuin yhteiskunnassakin. Ei hyssytellä alkoholiongelmia.

Tarkemman analyysin ja lähteet löydät tästä julkaisusta (pdf).

 

Sanna Kurronen

Valtiotieteiden tohtori, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ekonomisti.

Kuva: Karoliina Paavilainen