fbpx

Tupakattomat ja nikotiinittomat Pohjoismaat?

Vaikka tupakointi vähenee Pohjoismaissa, Tobacco Atlas -verkkosivuston mukaan tupakkaan liittyviin sairauksiin kuoli Pohjoismaissa vuonna 2016 noin 33 500 ihmistä. On siis erittäin perusteltua jatkaa tupakoinnin vähentämistyötä suojellaksemme nykyistä ja tulevia sukupolvia tupakalta.

Tupakan käytöllä on Pohjoismaissa (Norja, Tanska, Ruotsi, Suomi, Islanti) pitkä historia ja perinne, mutta tupakan käyttötavat ovat erilaiset, sillä eri Pohjoismaissa markkinoilla saa olla erilaisia tupakkatuotteita. Norjassa ja Ruotsissa nuuska on laillisesti markkinoilla, mutta ei muissa Pohjoismaissa eikä EU:n alueella. Norjassa ja Ruotsissa nuuska on yleisin tupakkatuote, mutta Tanskassa ja Suomessa puolestaan tupakointi.

Pohjoismaat ovat sitoutuneet toimimaan Maailman terveysjärjestön suositusten mukaisesti

Kaikki Pohjoismaat ovat ratifioineet tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) ja näin sitoutuneet toimimaan Maailman terveysjärjestön suositusten mukaisesti. Sopimus sisältää tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn liittyviä velvoitteita ja muun muassa hoidon tarjoamista tupakkariippuvuuteen.

Maailman terveysjärjestö* suosittelee, että kattava tupakoinnin vähentämisohjelma sisältää vähintään seuraavat kolme tupakoinnin lopettamista tukevaa toimenpidettä:

1. neuvonta tupakoinnin lopettamiseen terveydenhuollossa
2. kansallinen ilmainen puhelinneuvonta tupakoinnin lopettamiseen
3. lääkinnälliset apukeinot tai vähintään nikotiinikorvaushoitotuotteet.

Tupakoinnin lopettamista tuetaan Pohjoismaissa eri tavoin

Pohjoismaat täyttävät Maailman terveysjärjestön kolme vähimmäissuositusta, mutta tupakoinnin lopettamista tuetaan eri tavoin.

Kaikilla Pohjoismailla on vähintään yksi kansallinen, valtion rahoittama digitaalinen tupakoinnin lopettamista tukeva palvelu. Kaikissa Pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta on esimerkiksi neuvontapuhelin, josta saa apua tupakoinnin lopettamiseen. Ruotsissa vastaava neuvontapuhelin tarjoaa apua jopa kahdeksalla eri kielellä ruotsin lisäksi. Norjassa kansallinen digitaalinen neuvontapalvelu on mobiilisovelluksena.

Euroopan maiden tupakkasäätelyä arvioiva selvitys (Tobacco Control Scale) perustuu kuuteen Maailmanpankin ja Maailman terveysjärjestön linjaamaan, ensisijaiseen toimeen tupakoinnin vähentämiseksi. Selvityksiä on tehty vuodesta 2005 lähtien ja viimeisin on vuodelta 2016. Kokonaispisteissä kaikki Pohjoismaat ovat 10 parhaan joukossa lukuun ottamatta Tanskaa, joka löytyy sijalta 23. Jos kuitenkin katsotaan vain tupakkariippuvuuden hoidon toteutumista, Tanska ja Ruotsi ovat Pohjoismaiden kärjessä.

Suomen tavoite vaatii tehokasta tupakkapolitiikkaa

Koska tupakointi on maailmanlaajuisesti suurin estettävissä oleva sairauksien aiheuttaja ja kuolinsyy, on tärkeää jatkaa työtä tupakan käytön vähentämiseksi. Tanskalla ja Ruotsilla on suunnitelmia tupakoinnin asteittaiseksi loppumiseksi, mutta Suomi on ainoana Pohjoismaana sisällyttänyt tupakkalainsäädäntöönsä tavoitteen olla savuton ja nikotiiniton maa vuonna 2030. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii tehokasta tupakkapolitiikkaa ja tehokkaita tupakoinnin lopettamista tukevia palveluita, ja sen toteumista on jännittävää seurata. Toivottavasti siitä tulee menestystarina, joka innoittaa muita Pohjoismaita.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on Pohjoismaiden ministerineuvoston sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston alaisuudessa toimiva laitos, joka johti vuosina 2017–2018 pohjoismaista tupakkaprojektia, jonka painopisteenä oli mm. tupakoinnin lopettaminen Pohjoismaissa.

*WHO julkaisi blogin kirjoittamisen jälkeen uuden 2019 raportin: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2019.

Nadja Frederiksen

Nadja Frederiksen työskentelee projektipäällikkönä Pohjoismaisessa hyvinvointikeskuksessa. Hän oli mukana pohjoismaisessa tupakkaprojektissa 2017-2018.