Tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia

Suomen tupakkalain tavoitteena on, että vuonna 2030 enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita. THL:n laatima mallinnustutkimus osoittaa, ettei tavoitetta saavuteta nykykehityksellä 20–64-vuotiailla aikuisilla.

Mallinnuksen mukaan naiset jäävät noin kaksi prosenttiyksikköä tavoitteesta. Naisten osalta tavoite saatettaisiin saavuttaa vuonna 2030, jos savukkeiden hintakehitys olisi kaksinkertainen nykyiseen kehitykseen verrattuna. Nykyisellä hinnankehityksellä naiset saavuttavat viiden prosentin tavoitteen vuonna 2038.

Vastaavasti miehet jäävät tavoitteesta noin kuusi prosenttiyksikköä. Miehet eivät ennusteen mukaan saavuta tupakkalain tavoitetta vuoteen 2040 mennessä. Nykyiseen verrattuna kaksinkertaisella tupakan hinnankorotusnopeudella tupakkalain tavoitteeseen päästäisiin miesten osalta vuoden 2035 aikana.

Ero naisten ja miesten välillä johtuu pääosin nuuskan käytöstä, joka on yleistynyt erityisesti miehillä.

Suuret hinnankorotukset vähentävät tupakointia tehokkaammin

Tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan useita, vaikuttavia toimenpiteitä, jotta väestön tupakointi saataisiin lopetettua ja käytön aloittaminen ehkäistyä.

Tupakan veronkorotukset todistetusti vähentävät tupakointia ja väestöryhmien välisiä eroja tupakoinnissa. Mallinnuksessa selvisi, että nykyistä suuremmat hinnankorotukset vähentäisivät tupakointia enemmän kuin pienemmät hinnankorotukset.

Mallinnustutkimuksen perusteella tehokas keino vähentää väestön tupakointia on tupakan saatavuuden rajoittaminen. Tämä onnistuu esimerkiksi vähentämällä tuntuvasti myyntipaikkoja. Oikein toteutettuna sillä se voi myös vähentää väestöryhmien välisiä tupakointieroja.

Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäistyn kannalta ikärajan nosto esimerkiksi 20 vuoteen, ja tuotemerkittömien pakkausten laajentaminen kaikkiin tupakka- ja nikotiinituotteisiin olisi perusteltua.

Lähde
Yhteiskuntapolitiikka (2023): Saavutetaanko tupakkalain tavoite? Mallinnustutkimus aikuisväestössä