fbpx

Tupakan myynti ei ole trendikästä

Usein tupakoinnin vähentämisen ja ehkäisyn toimenpiteet ovat keskittyneet kysynnän vähentämiseen ja mahdollisuus rajoittaa tarjontaa on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tupakan saatavuuden rajoittamisella on väestön hyväksyntä: 72 prosenttia tupakoimattomista mutta myös lähes neljäsosa tupakoivista puoltaa tupakan myyntipaikkojen vähentämistä.

Tupakan tarjonnan rajoittamiseksi on esitetty esimerkiksi jälleenmyyntipaikkojen vähentämistä koulujen läheisyydessä. Uudessa-Seelannissa tehdyn arvion mukaan myyntipaikkojen karsiminen 90 prosentilla ja myyntilupien myöntäminen suhteessa alueen väestömäärään noin puolittaisi tupakoinnin. Suomalaisen tutkimuksen mukaan etäisyyden kasvaessa lähimpään tupakan myyntipaikkaan kasvaa myös tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys.

Useat kauppaketjut ovat vapaaehtoisesti luopuneet tupakan myynnistä kokonaan. Suomessa HalpaHalli ei myy lainkaan tupakkatuotteita. Vastaavia esimerkkejä löytyy ainakin Tanskasta, Hollannista ja Belgiasta.  Koska nyky-yhteiskunnassa kulutus on osa identiteettiä, on sillä merkitystä millaisissa kaupoissa asioit. Tupakan myynnistä luopuminen on tutkimusten mukaan saanut myönteistä palautetta asiakkailta.

Vapaaehtoista myynnistä luopumista on perusteltu joko terveyssyillä tai eettisillä näkökulmilla ja kaupan vastuullisuudella. Myös tupakan myynnin väheneminen ja tupakan myynnin sopiminen huonosti liikkeen imagoon ovat nousseet esiin.

On hienoa, että osa kaupoista on poistanut tupakkatuotteet myynnistä. Uskoisin, että tällaisia edelläkävijöitä seuraa laajempi joukko perässä. Löytyisikö yhteiskunnan tasolla kuitenkin vielä tehokkaampi keino vähentää tupakointia?

Tupakkateollisuuden vahvempi rajoittaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun

Tarvitsisimme myös uusia keskustelunavauksia. Mitäpä jos, tupakkateollisuus rajattaisiin ulos vapailta markkinoilta? Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa uusia tupakkapoliittisia avauksia koonneen tutkijaryhmän katsauksen pohjalta löytyy erilaisia keinoja, joilla se olisi mahdollista.

Myynti voitaisiin keskittää valtion hallinnoimiin jälleenmyyntipisteisiin. Tupakkayhtiöille voitaisiin asettaa kiintiö savukkeiden valmistukselle ja tuonnille, jota vähennettäisiin johtaen lopulta tupakan myynnin loppumiseen.

Uusiseelantilaiset tutkijat ovat mallintaneet savukkeiden valmistuksen rajoittamista ja tuontikiintiöiden vaikutusta. Siellä sen on esitetty sekä säästävän yhteiskunnan varoja että se parantavan väestön terveyttä. Olisiko aika avata keskustelua tämän keinon toimivuudesta Suomessakin?

Kuvat: THL ja Shutterstock

Otto Ruokolainen

Otto Ruokolainen on asiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.