fbpx

Lääkäri – älä unohda tupakkaa!

Tupakoinnin lopettaminen on tehokas tapa suomalaisten terveyden parantamiseen ja terveyserojen kaventamiseen. Tupakoinnin lopettaminen lisää sairauksien hoidon tehoa ja vaikuttavuutta sekä vähentää huomattavasti hoidon komplikaatioita. Tupakoinnista vieroittaminen on tutkitusti yksi terveydenhuollon kustannustehokkaimmista hoidoista. Tupakoinnista vieroittamisesta hyötyy ennen kaikkea tupakoinnista eroon päässyt henkilö, mutta kustannussäästöinä myös terveydenhuoltomme ja eläkejärjestelmämme.

Tiedämme, että tupakoinnin lopettaminen on monen tupakoivan potilaan sairauden hoidossa tehokkaampaa kuin varsinaiset sairauden hoitoon käytettävät lääkkeet. Siksi tupakoinnin lopettaminen sisältyy ainakin sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen komplikaatioiden, keuhkosairauksien, suusairauksien, osteoporoosin ja syöpäsairauksien Käypä hoito -suosituksiin.

Miksi emme ottaisi tupakoinnista vieroitusta yhdeksi toimivaksi hoitokeinoksi?

Vaikka tupakoinnin lopettamisen merkitys on tunnistettu Käypä hoito -suosituksissa ja näyttö lopettamisen vaikuttavuudesta on riittävää, tupakoinnin lopettaminen on jäänyt vähälle huomiolle sekä terveydenhuollon päätöksenteossa että käytännön hoitokeinona. Liekö syynä se, että tupakoinnin lopettaminen ei ole sankarilääketiedettä? Se on kuitenkin merkittävimmän yksittäisen, tunnetun terveysriskin ja sairauden aiheuttajan poistamista yksinkertaisin, kustannustehokkain toimenpitein.

Pelkkä lääkärin tai hoitajan kehotus tupakoinnin lopettamiseen ei ole enää tätä päivää. Säännöllisessä tupakoinnissa on kyse vaikeasta heroiini- ja kokaiiniluokkaa olevasta nikotiiniriippuvuudesta, joka on tautisyyluokituksen mukainen sairaus. Lopettamiskehotus on tarpeen, mutta se on vasta lopettamisen ensimmäinen askel.

Tänä päivänä lääkärin tulee mieltää tupakoinnin lopettamisen tärkeys potilaansa sairauden hoidossa ja olla aidosti kiinnostunut tupakoinnin lopettamisesta. Lääkärin on satsattava motivointiin ja lopettamisen tuen järjestämiseen sekä seurattava lopettamisen onnistumista osana normaalia potilasseurantaa. On myös hyvä ymmärtää, että nikotiiniriippuvuus johtaa aina tupakkatuotteiden säännölliseen pakkokäyttöön ja siten elimistön pitkäaikaiseen altistamiseen suurelle määrälle erilaisia hyvin myrkyllisiä aineita. Toisin sanoen nikotiiniriippuvuus on primääristä ja tupakkasairaudet riippuvuudesta aiheutuvia sekundäärisairauksia.

Tupakoinnista vieroitus on ja sen tulee olla yksi terveyskeskusten ja työterveysasemien perustehtävistä. Vaikka lääkäri on avainasemassa vieroitushoidon aloittamisessa, hän tarvitsee rinnalleen asiantuntevan ja asialle omistautuneen terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja muuta terveyshenkilökuntaa. Jotta tupakoinnin vieroitus toimii, kuten sen kuuluu toimia, jokaiseen terveyskeskukseen on nimettävä kokopäivätoiminen tai osa-aikainen vieroitushoitaja, jonka hoiviin lääkäri voi lähettää vieroituspotilaansa, kun potilas tarvitsee opastusta, neuvontaa ja tukea lopettamistaistelussaan.

Lääkärin on satsattava potilaan motivointiin ja lopettamisen tuen järjestämiseen sekä seurantaan.

Edellä sanottu ei vapauta erikoissairaanhoitoa tupakoinnista vieroittamisesta, sillä suuri osa tupakkasairauksista diagnosoidaan ja hoidetaan tai hoito ainakin aloitetaan erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon tehtävä on todeta tupakoinnin olevan syy tai osasyy sairauteen ja aloittaa vieroitushoito. Se voi viedä vieroitushoidon loppuun, tai tukeutua aloituksen jälkeen terveyskeskuksen tai työterveyshuollon palveluihin.

Keuhkolääkärit tietävät hyvin tupakasta vieroituksen hyödyn keuhkosairauksien hoidossa ja ovat aina käyttäneet tätä keinoa hoidoissaan. Myös anestesiologit pyrkivät potilaan tupakoimattomuuteen ennen kiireettömiä anestesioita. Ortopeditkin ovat lähteneet asiassa liikkeelle määrätietoisesti, koska tunnistavat tupakoinnin kielteiset vaikutukset: haavat paranevat hitaammin ja infektiot sekä muut komplikaatiot lisääntyvät.

Ehdotan, että muuallakin erikoissairaanhoidossa ja ennen kaikkea terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa pysähdytään miettimään asiaa – ja ryhdytään sitten tuumasta toimeen potilaiden parhaaksi.

Savuton Suomi -päivää viestetään tiistaina 31.5.2016. Päivän aikana nostetaan esiin muun muassa tupakoinnin lopettamisen tuen tärkeyttä.

Olli Simonen

Työterveyshuollon erikoislääkäri Olli Simonen on Lääkärit tupakkaa vastaan -verkoston puheenjohtaja. Hän on työskennellyt muun muassa lääkintöhallituksessa ylilääkärinä ja neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä.