fbpx

Koulut keskeisessä roolissa nikotiinittomuuden edistämisessä

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on ollut ilahduttavan pitkään laskussa suomalaisnuorten keskuudessa. Myönteistä kehitystä kuitenkin haastaa erityisesti lisääntynyt nuuskan käyttö, joka voi uhata tupakkalakiin asetetun tavoitteen saavuttamista savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta – kansanterveydestä puhumattakaan.

Kouluissa ei aina suhtauduta savukkeiden ja nuuskan käyttöön samalla tavoin

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on lailla kielletty koulu- ja oppilaitosalueilla. Kielto koskee kaikkia, myös koulun tai oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä. Näyttää kuitenkin siltä, että kouluissa ei aina suhtauduta savukkeiden ja nuuskan käyttöön samalla tavoin. Savukkeiden poltto kielletään selkeästi ja järjestelmällisesti, kun taas nuuskaan puuttuminen koetaan vaikeaksi ja se saattaa jäädä yksittäisten opettajien harteille.

Oppilaitosten työtä helpottaakseen EHYT ry, Opetushallitus, Syöpäjärjestöt, THL ja Valvira kokosivat yhteistyössä oppaan liittyen tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen. Opasta voi hyödyntää laadittaessa koulun yhteisiä linjauksia. Osana Ehyt ry:n koordinoimaa yläkouluille suunnattua Nikotiinihanketta (2018-2020) teetettiin myös koulun ulkoseinään kiinnitettäviä savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttökieltomerkkejä.

On tärkeää, että koulu on johtoa myöten sitoutunut nikotiinittomuuden tukemiseen

Kieltokyltit eivät itsessään ratkaise koulun mahdollista nikotiinituotteiden käyttöongelmaa, mutta ne antavat selkeän viestin siitä, että koulussa suhtaudutaan samalla tavalla kaikkiin tupakkalaissa mainittuihin nikotiinituotteisiin. Lisäksi on tärkeää, että koulu on johtoa myöten sitoutunut nikotiinittomuuden tukemiseen. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseksi tulee laatia selkeät säännöt ja toimintaohjeet, joita kaikkien henkilöstöön kuuluvien on helppo noudattaa. Puutteelliset linjaukset tai niiden epäjohdonmukainen käyttö viestii nuorelle, että säännöt eivät ole ehdottomia, jolloin kynnys niiden rikkomiseen madaltuu.

Kieltojen ja rajoitusten ohella nuorta tulee ohjata nikotiinittomaan elämäntapaan jakamalla luotettavaa ja ajantasaista tietoa nikotiinituotteista, sekä tarjoamalla tilaa turvalliselle keskustelulle. EHYT ry:n Smokefree-kilpailu ja Nuuska-agenttimalli ovat helppoja keinoja herättää nuoret pohtimaan sekä omaa suhtautumistaan tupakka- ja nikotiinituotteisiin, että niiden käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Uskomme, että koulujen johdon ja muun henkilöstön yhteistyöllä voidaan merkittävästi tukea nuorten nuuskan käyttöä ennaltaehkäisevää työtä.

Lisätietoja:

www.nuuskakoukku.fi
www.smokefree.fi

Hanne Munter, projektipäällikkö
Katri Saarela, koulutussuunnittelija
EHYT ry

Hanne Munter

Hanne Munter työskentelee Ehyt ry:ssä Nikotiinihankkeen projektipäällikkönä.

Katri Saarela

Katri Saarela työskentelee koulutussuunnittelijana Ehyt ry:ssä, vastuualueena Smokefree-toiminta.