fbpx

Raittiustrendi lisääntyy nuorten keskuudessa, mutta uusien nikotiinituotteiden käyttö huolettaa  

Kouluterveyskysely 2023 antaa aihetta iloon ja huoleen. Pyysimme EHYT ry:n oppilaitostyön päällikkö Päivi Purasta kertomaan, millaisia toimia tarvitaan – ja mitä ei kannattaisi tehdä.

Päivi Puranen toteaa, että nuorten alkoholin käytön osalta kehitys on ollut jo pitkään hyvää. Hän toteaa, että raittius näyttää ”trendaavan” nuorten keskuudessa.

”Nuoret pohtivat terveyttään sekä elintapojaan paljon. Somessa halutaan näyttäytyä hyväkuntoisina ja hyvännäköisinä, eikä siihen sovi alkoholi. Sober curious -ilmiö näkyy nuorten aikuisten keskuudessa, ja juomattomuus on nyt hyväksyttävää”, Puranen summaa.

Vuonna 2023 täysin raittiiden nuorten osuus kasvoi hieman vuoteen 2021 verrattuna – ja on ylipäätään lisääntynyt koko seurantajakson ajan vuodesta 2006 asti. Lisäksi nuorten humalajuominen on laskenut reippaasti, etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa.

Olen huolissani alkoholin saatavuuden lisäämisestä

”Tätä kehitystä pitäisi edelleen tukea. Siksi olen huolissani alkoholipoliittisista muutoksista, joilla alkoholin saatavuutta lisätään.”

Jos hallituksen esitys alkoholilain muutoksesta toteutuu, vähittäismyyntiin vapautetaan enintään kahdeksan prosenttia alkoholia sisältäviä juomia.

”Myös alkoholimonopolin lakkauttaminen on koko ajan esillä keskusteluissa. Ei Suomessa ole mitään ongelmaa, jonka vuoksi alkoholimonopoli pitäisi lakkauttaa. Taustalla on kaupan alan halu saada voitot itselleen. Nuoriin se voi heijastua esimerkiksi mielenterveyden haasteina. Perheissä sijaiskärsijöinä ovat lapset.”

Nikotiinipussit ovat uusi uhka

Kouluterveyskyselyssä 2023 nuorilta kysyttiin ensimmäistä kertaa nikotiinipussien käytöstä. Yleisintä se oli ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla, joista 42 prosenttia oli käyttänyt nikotiinipusseja vähintään kerran ja viisi prosenttia päivittäin.

”On huolestuttavaa, että nikotiinipussien käyttö näkyy jo, vaikka ne vapautettiin myyntiin vasta huhtikuussa. Käyttö on lisääntynyt vuoden 2023 aikana, ei niinkään peruskoulussa, mutta lukioissa ja ammattikouluissa.”

Kaupan toimijat haluavat nikotiinipussit myyntiin

Purasen mielestä nikotiinipusseja ei pitäisi päästää markkinoille ollenkaan.

”Kaupan toimijat haluavat nikotiinipussit myyntiin ja perustelevat sen sillä, että aikuisille on oltava saatavilla ’vähemmän haitallisia’ nikotiinituotteita. Nuoret lukevat viestin niin, etteivät nikotiinipussit ole haitallisia, vaikka jo nyt tiedetään nikotiinin vaikutuksista esimerkiksi syöpien ja diabeteksen kehittymiseen.”

Yhä nuoremmat käyttävät sähkösavuketta

Myös koululaisten sähkösavukkeen eli vapen käyttö lisääntyi vuonna 2023 merkittävästi erityisesti perusopetuksessa. Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista pojista sähkösavuketta käytti päivittäin seitsemän prosenttia ja tytöistä kuusi prosenttia, kun vuonna 2021 vastaavat luvut olivat kolme prosenttia ja yksi prosentti.

Vapen käyttöä on jo alakouluikäisillä

Purasen mukaan vielä joitain vuosia sitten ajateltiin, että sähkösavukeilmiö on ”rapakon takana” eikä rantaudu Suomeen. Toisin kävi.

”Nyt vapen käyttöä on jo alakouluikäisten keskuudessa. Aina vain nuoremmat kokeilevat nikotiinituotteita. Alakouluiässä ei pitäisi olla kokeiluja lainkaan.”

Purasen mukaan sähkösavukkeita jää kuitenkin kouluissa paljon takavarikoimatta. Opettajien on vaikea puuttua käyttöön, sillä lapset menevät vessoihin vapettamaan ja laittavat oven lukkoon. Reppujen tarkistamiseen pitää olla hyvät perusteet. Sähkösavukelaitteita on vaikea takavarikoida, jos ei tiedetä, sisältävätkö ne nikotiinia.

Lakimuutoksia, yhteiskunnallisia toimia ja aikuisten vastuuta

Purasen mukaan nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäiseminen vaatii tiedon lisäämistä lapsille ja nuorille itselleen, vanhemmille sekä kaikille, jotka ovat tekemisissä lasten ja nuorten kanssa.  Hän arvelee, että lapset ja nuoret luulevat sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja haitattomiksi tuotteiksi. Vanhemmat puolestaan eivät aina tunnista sähkösavukelaitteita, sillä ne voivat näyttää esimerkiksi leluilta.

”Myös opettajien ja koulun johdon työtä pitäisi tukea. Lakimuutoksia tarvitaan, jotta opettajilla olisi parempia keinoja puuttua nikotiinituotteiden käyttöön. Lisäksi pitäisi tehdä ehkäisevää työtä – se on lasten ja nuorten hyvinvointiin investointia. Poliittisessa päätöksenteossa tulisi olla mukana lapsivaikutusten arviointi. Se ei kuitenkaan näy esimerkiksi hallituksen alkoholipolitiikassa.”

Lapset ja nuoret luulevat sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja haitattomiksi

Puranen toivoo muutoksia myös tupakkalakiin: tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikäraja tulee nostaa kahteenkymmeneen ikävuoteen ja makuaineet tulee kieltää, sillä ne houkuttelevat nuoria.

Lisäksi jokainen aikuinen voi tehdä osansa. Puranen mielestä kollektiivinen läsnäolo nuorten elämässä on tärkeää. On huolehdittava aidosta kohtaamisesta ja puheeksi ottamisesta.

”Voimme myös antaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa itse – he voivat toimia esimerkiksi vertaistukijoina muille nuorille.”

Lisätietoja:
THL, Kouluterveyskysely 2023 (pdf)