fbpx

Vaadin lapsille äänioikeutta!

Jos lapsilla olisi äänioikeus, meidän aikuisten ja päättäjien olisi puntaroitava tekojamme ja päätöksiämme oikeasti lasten näkökulmasta. Lapset saattaisivat antaa meille hyvinkin kiperää palautetta.

Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksia koskevaan sopimukseen, joka velvoittaa asettamaan lapsen edun etusijalle kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa. Se myös painottaa lasten oikeutta parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan.

Emme ole kuitenkaan menestyneet sopimuksen noudattamisessa mallioppilaan tavoin.  Sopimuksen toteutumista valvova komitea nosti jo vuonna 2011 esiin suomalaisnuorten alkoholin käytön ja tupakoinnin. Komitea suositteli ehkäisytoimien tehostamista. Mitäs olemme tehneet?

Tupakoinnin osalta olemme onnistuneet ja tehneet pontevasti töitä asian eteen. Alkoholijuomien kohdalla ote on vähintäänkin välinpitämätön. Käsittelyssä oleva alkoholilain kokonaisuudistus lyö lasten etua kunnolla korville! Vaikka alkoholi ei olisi lasten turvattomien kotiolojen perussyy, niin vanhemman alkoholin käytön on arvioitu olevan merkittävä tekijä joka neljännen huostaan otetun lapsen kohdalla.

Nytkin yöunet jää monesti vähän vähiin, kun niitä asioita miettii. Niin sitten senkin takia se koulu on vähän semmosta, ettei motivoidu välillä.*

Luin juuri lehdestä, että asuinpaikkakunnallani lasten huostaanotot ovat kasvaneet vuodessa 35 prosenttia. Toisin sanoen lapsiperheiden ongelmat ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet. Lukiessani mietin, miten nyt kaavailtu alkoholin saatavuuden lisääminen vaikuttaisi lapsiperheisiin ja lapsiin. Varmuudella voin ennustaa, ettei se toteutuessaan poista lasten kokemia ongelmia.

Ongelmien ehkäisynä ei toimi kulttuurimme muuttaminen ”eurooppalaisemmaksi” helpottamalla alkoholin saatavuutta. Alkoholin käytön lisääntymistä ei myöskään ehkäistä pelkällä valistuksella, jos yhteiskunnassa muuten välittyy päinvastainen viesti.

Lapset tarvitsevat aikuisia ja aikuisten tulee toimia aikuisen vastuulla vuoden jokaisena päivänä. Lasten etua turvaten. Alkoholilaissa on viime kädessä kyse siitä, miten otamme huomioon pienempien edun kaikessa päätöksenteossa. Ei ole kyse uudesta, uljaasta alkoholikulttuurista, matkustajatuonnista tai aikuisten vapaudesta saada helpommin alkoholia. Saisivatpa lapset äänestää!

Lapsilla on oikeus turvalliseen, omaa kehitystä tukevaan kasvu- ja elinympäristöön. Muutenkin kuin juhlapuheissa ja julistuksissa. Yritettäisiin edes.

*(Lotta, 16v. Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot − vanhemmat, lapset ja alkoholi. THL 2016)

Maanantaina 20.11.2017 vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää. Vuoden 2017 teemana on yhdenvertaisuus. Lisätietoja: www.lapsenoikeudet.fi

Kuva: Shutterstock ja Kuvamuisto

Mervi Hara

Mervi Hara on Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja. Hän ihmettelee elämän monimuotoisuutta ja innostuu uusista haasteista.