fbpx

Nikotiinikorvaushoidon käyttö ei ole itsetarkoitus

Suomessa tupakointi on vähentynyt tasaisesti mutta nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti kasvaa merkittävästi. Tätä epäsuhtaa saattaa selittää se, että valmisteet ovat ainoa lääke, jota myydään kaupoissa, ja niiden uudet valmistemuodot on suunniteltu entistä houkuttelevimmiksi. Nikotiiniteollisuuden tavoite on jo pitkään ollut siirtää käyttäjiä tupakkatuotteista erilaisten nikotiinituotteiden käyttäjiksi.

Tupakointi on vähentynyt tasaisesti, mutta nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti kasvaa

Nikotiinikorvaushoitovalmisteet on lääkeviranomainen hyväksynyt lääkkeeksi, joka auttaa fyysisten vieroitusoireiden hallinnassa lopetettaessa tupakointia. Nimensä mukaisesti korvaushoitovalmisteiden sisältämä lääkkeellisesti puhdas nikotiini korvaa tupakkatuotteiden nikotiinia. Tupakkatuotteissa nikotiini on fyysistä riippuvuutta voimakkaimmin aiheuttava aine. Toisaalta myös riippuvuus nikotiinikorvaushoitovalmisteisiin tunnetaan tutkimuskirjallisuudessa. Siinä voi olla kyse samasta fyysisestä nikotiiniriippuvuudesta, joka on vain siirtynyt ennen tupakoineella  korvaushoitovalmisteiden käyttöön.

Vaikka nikotiinikorvaushoitovalmisteet ovat aina tupakkatuotteita terveydelle suotuisampia, ei nikotiininkaan käyttö pitkäaikaisesti ole välttämättä terveysteko. Nikotiini esimerkiksi supistaa verisuonia, eikä kaikkia pitkäaikaisvaikutuksia tunneta. Syöpäriskiäkään ei ole voitu sulkea pois.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteita on markkinoilla monia erilaisia, jotta ne vastaisivat paremmin lopettajien erilaisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi riippuvuuden voimakkuuteen tai luonteeseen. Lääkemuotojen moninaisuus korostaa tarvetta valita ja suunnitella korvaushoito huolella sekä räätälöidä se lopettajan tarpeeseen. Korvaushoitovalmisteiden käytössä tarvitaan myös ohjausta, jotta niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti. Siksi moni tupakoinnin lopettaja hyötyisi vaikkapa farmasian ammattilaisen kanssa laaditusta nikotiinikorvaushoidon hoitosuunnitelmasta, joka sisältää hoidon aloituksen, ylläpidon ja lopetuksen. Tiivistetysti nikotiinikorvaushoito on määräajan kestävä lääkekuuri, jonka aikana työstetään tupakasta vieroitusta.

Korvaushoitovalmisteiden käytössä tarvitaan myös ohjausta

Hieman ristiriitaisesti, nikotiinikorvaushoitovalmisteet ovat kuitenkin ainoa lääke, jota saa Suomessa myydä apteekkien ulkopuolella. Niiden myynti laajennettiin päivittäistavarakauppoihin 2000-luvun alkupuolella. Myynnin laajentamista perusteltiin mm. sillä, että valmisteiden laajempi saatavuus automaattisesti lisää tupakasta vieroitusta ja korvaushoitovalmisteita on myös tärkeä voida ostaa heräteostoina tupakan sijaan. Nyt lähes parikymmentä vuotta myöhemmin lääkkeiden  myyntitilastojen mukaan niiden myynti on kasvanut merkittävästi (Kuvio 1).

Nikotiinikorvaushoidot ovat jo vuosia olleet euromääräisesti mitattuna Suomen myydyimpiä lääkkeitä. Valmisteiden myyntiä on siis onnistuttu merkittävästi kasvattamaan, mutta sitä ei tiedetä, mihin tarkoitukseen niitä oikein käytetään. Tupakointi on maassamme vähentynyt tasaisesti vuosikymmeniä, mitä selittävät pitkälti muut seikat kuin korvaushoitojen kulutuksen lisääntyminen.

Nikotiinin käytön kasvusta hyötyy eniten nikotiiniteollisuus

Nikotiinikorvaushoitojen suurta kulutusta huolestuttavampaa on nikotiinin käyttö kokonaisuutena. Monia uusia nikotiinituotteita, kuten nikotiinipusseja, ei ole rekisteröity lääkkeeksi. Niiden ulkonäkö, makuaineet ja markkinointi on suunnattu houkuttelemaan nuoria. Nikotiini ei ole glitter-paketissakaan terveystuote tai hyödyksi keholle. Nikotiinin käytön kasvusta hyötyy eniten nikotiiniteollisuus, ei väestön terveys.

Kuvio 1. Nikotiinikorvaushoidon myynnin ja kulutuksen kehitys vuosina 2005–2021
 Lähteenä Suomen lääketilastot vuosina 2005–2021    
                         

Terhi Kurko

Erikoistutkija, KELA. Kirjoittaja on väitellyt nikotiinikorvaushoitojen myyntikanavien laajentamisesta.