fbpx

Kaksi hallituskautta aikaa – tupakkalakia kehitettävä rohkeasti

Tupakkalain tavoitteena on, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Kysyimme sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalta virkamieheltä Meri Paavolalta, mitkä ovat keskeisimpiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä julkaisi tammikuussa mietinnön, jossa se ehdottaa tupakkalakiin muutoksia. Mietinnössä on 35 toimenpide-ehdotusta, jotka kohdistuvat muun muassa verotukseen, savuttomiin ympäristöihin, myyntiin ja markkinointiin, matkustajatuontiin ja uusien nikotiinituotteiden säätelyyn.

”Kaikki tupakkatyöryhmän ehdotukset ovat asiantuntijoiden tekemiä, ja hallituksen tulisi toteuttaa niitä mahdollisimman laajasti. Meillä on kaksi hallituskautta aikaa ennen vuotta 2030. Tarvitaan reippaita ratkaisuja”, Meri Paavola summaa.

Meillä on kaksi hallituskautta aikaa ennen vuotta 2030

Työryhmän ehdotuksista Paavola pitää keskeisimpinä asuntoyhteisöjen savuttomuuden helpottamista ja uusien nikotiinituotteiden säätelyn parantamista.

”Nämä ovat asioita, joista työryhmälle annettiin eritystehtävä ja joista muodostettiin omat alajaostot. Yksinkertaisia ratkaisuja niihin ei ole.”

Kodit saatava savuttomiksi

Tupakansavu on Paavolan mukaan jatkuva ongelma asuntoyhteisöissä.

”Ongelma tulee esille suoraan kansalaisilta, jotka kysyvät, miksi omassa kodissa tai parvekkeella pitää kärsiä tupakansavusta, kun ravintolat ja julkiset tilat ovat jo savuttomia. Eikö kotona nimenomaan pitäisi saada elää savuttomassa ympäristössä?”

Tupakansavu on terveyshaitta, jolle ei ole pystytty osoittamaan turvarajaa. Työryhmän ehdotuksen mukaan tupakointi pitäisi jatkossa voida kieltää asuntoyhteisöissä enemmistöpäätöksellä.

Perustuslaki suojaa oikeutta terveyteen

Paavola toteaa, että kysymystä asuntoyhteisöjen tupakointikiellosta on perustuslaillisuuden näkökulmasta pidetty hankalana muun muassa yksityisyyden suojan vuoksi: on ajateltu, että omassa kodissa tapahtuvaa tupakointia on vaikea mennä kieltämään.

”Pitää toisaalta muistaa, että perustuslaki suojaa myös oikeutta terveyteen, ja tupakoinnista voi aiheutua terveyshaittaa muille asukkaille. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tupakoinnin kieltämisen asuntoyhteisössä niin, että taloyhtiö hakee kunnalta tupakointikieltoa. Hakuprosessi on kuitenkin koettu palautteen perusteella byrokraattiseksi ja kalliiksi.”

Huolena uudet nikotiinituotteet

Työryhmä esitti, että uudet nikotiinituotteet sisällytetään tupakkalakiin ja säätely muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden kanssa yhtenäistetään.

”Uusien nikotiinituotteiden säätely on tärkeää nopealla aikataululla, sillä ne ovat tupakkateollisuuden uusi aluevaltaus. Tupakkateollisuus kehittelee niitä ja suuntaa niitä erityisesti nuorille. Nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta niiden laajempi tulo Suomeen estettäisiin.”

Uusien nikotiinituotteiden säätely on tärkeää nopealla aikataululla

Paavola painottaa, että uusien nikotiinituotteiden myynnin ja markkinoinnin osalta myös EU-tason säätely olisi tärkeää. Euroopan komissio onkin Paavolan mukaan tunnistanut, että uudet nikotiinituotteet tulisi huomioida direktiivissä.

”Olisi tärkeää, että direktiivi sopeutuisi tuotteiden nopeaan kehitykseen, jotta uudet tuotteet pystyttäisiin huomioimaan joustavasti. Toive on, että komissiolta saataisiin selkeät suuntaviivat, jotka koskisivat kaikkia jäsenvaltioita. Valitettavasti EU-säätelyn aikataulusta ei vielä ole vahvistettua tietoa, joten ratkaisuja on tehtävä kansallisella tasolla itse.”

Nuoria on suojeltava

Nikotiinituotteiden markkinointi nuorten suosimissa kanavissa – etenkin sosiaalisessa mediassa – on haaste säätelylle.

”Myyntiin ja markkinointiin sosiaalisessa mediassa on hyvin vaikea puuttua. Yksi tärkeä asia onkin nuorten medialukutaidon parantaminen ja tiedon lisääminen. Nuorilla on aika paljon tietämättömyyttä esimerkiksi siitä, miten voimakas nikotiiniriippuvuus voi olla, ja myös nuorten vanhemmat ovat ihmeissään uusien tuotteiden kanssa.”

Myös nuorten vanhemmat ovat ihmeissään uusien tuotteiden kanssa

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ehdotti myös, että tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajaa nostettaisiin 18 vuodesta 20 vuoteen.

”Ikärajan nosto on tärkeää, koska sillä voidaan tehokkaasti ehkäistä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamista. Käyttö aloitetaan yleensä alle kaksikymppisenä.”

Järjestöjä ja tutkimusta tarvitaan

Paavolan mukaan järjestöjen tekemällä työllä on Suomessa suuri merkitys lainsäädännön ja viranomaistyön ohella.

”Ilman järjestöjä ei olisi esimerkiksi neuvontapuhelimia, kampanjoita, ja kouluissa järjestettäviä nikotiinittomuuskilpailuja. Sitä työtä eivät tee viranomaiset, vaan järjestöt. Järjestöjen etu on myös se, että ne ovat enemmän mukana ihmisten arjessa ja kuulevat uusista virtauksista nopeasti.”

Ilman järjestöjä ei olisi esimerkiksi neuvontapuhelimia

Savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamisessa tarvitaan myös tutkimusta.

”On tärkeää esimerkiksi seurata väestötutkimuksilla, millaista kehitystä erilaisten nikotiinituotteiden käytössä tapahtuu. Lisäksi lainsäädäntöä on syytä arvioida. Tarvittaessa viranomaisten on reagoitava ja tehtävä uusia esityksiä jokaisella hallituskaudella.”