fbpx

Tupakka- ja nikotiinituotteiden haittojen kustannusvastuu pois veronmaksajilta

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on kansalaisen vapaa valinta, on vakioslogan. Tämä pitää paikkansa vain nikotiiniriippuvuuden syntymiseen asti.

Nuorella vapaaseen valintaan voi lyhimmillään riittää kahden savukkeen polttaminen. Riippuvuuden syntyessä valinnanvapaus päättyy ja pysyvä, vuosikausia jatkuva tai elinikäinen nikotiinin pakkoannostelu tupakka- ja nikotiinituotteilla alkaa. Nikotiiniriippuvuus on vajaalla viidenneksellä niin voimakas, että vain kuolema katkaisee sen.

Nikotiinituotteiden käyttöön liittyy suuri joukko todella vakavia, elämää 10 – 20 vuotta lyhentäviä terveyshaittoja. Pelkästään tupakkatuotteiden käyttöön liittyvät erilaisten välittömien haittojen (mm. terveydenhuollon kustannukset) vuotuisiksi kustannuksiksi THL arvioi vuonna 2012 600 miljoonaa euroa. Haittojen kokonaiskustannukset olivat THL:n mukaan samana vuonna noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Näiden kustannusten rahoittamiseen on osallistunut ja osallistuu edelleenkin jokainen veronmaksaja yhteisvastuullisesti.

Uuden hallituksen ja eduskunnan puututtava asiaan

Tämänhetkisen tiedon valossa yhteisvastuullisuus on absurdia: tupakka- ja nikotiinituotteiden valmistaja ja markkinoija tuovat markkinoille haitallisen ja tuhoisan tuotteen ja sysäävät tuotteen käytöstä syntyvien haittojen kustannukset veronmaksajalle. Tosin yksittäinen kuluttaja voi tuotevastuulain nojalla hakea korvauksia haitoista tupakkajäteiltä oikeusteitse, mutta tähänastisten kokemusten perusteella hakeminen on osoittautunut turhaksi ja haittojen kustannusten maksaminen on jäänyt veronmaksajan päänvaivaksi.

Uuden hallituksen ja eduskunnan on korjattava tämä epäkohta: Tupakkalakiin on säädettävä muutos, jonka mukaan tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytöstä aiheutuvien haittojen kustannusvastuu kuuluu tuotteiden valmistajan ja markkinoijien vastuulle. Säädös kannattaa tehdä ensitilassa, sillä se loisi sitä vaalikeskusteluissa paljon puhuttua jakovaraa, veronkevennysvaraa ja lainalyhennysvaraa.

Tämä uusi näkökulma haittojen korvausvastuun siirrosta aiheuttajan vastuulle on erittäin ajankohtainen, sillä kannabistuotteiden vapaata markkinoille pääsyä ajetaan vahvasti putkeen. Jos kannabisaloite hyväksytään, sen käytöstä aiheutuvien haittojen kustannuksia ei voida eikä saa tänä päivänä enää sälyttää veronmaksajien maksettavaksi.

Tumppien jätehuolto tuottajan vastuulle

Suomessa poltettiin vuonna 2017 yli 4,6 miljardia savuketta, joista jäi vastaava määrä tupakantumppeja. Niistä kolmannes arvioiden mukaan saadaan kerättyä talteen normaalina yhteiskuntajätteenä kahden kolmanneksen päätyessä luontoon ja vesistöihin. Savukkeiden suodattimet ovat muovijätettä ja suodattimeen kertyneet lukuisat tupakkatervan myrkyt ympäristölle ja elämälle vaarallisia aineita. Vesistöihin kulkeutuneet muovisuodattimet hajoavat vähitellen mikromuovihiukkasiksi, jotka päätyvät kalaravintona lopulta ihmisiin.

Ainoa toimiva keino estää tupakantumppien pääsy luontoon on säätää niiden jätehuolto tuottajan vastuulle samaan tapaan kuin autojen akut, sanoma- ja aikakausilehdet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, ja moottoriajoneuvojen renkaat.

Asialla on kiire, arvoisa tuleva hallitus ja parlamentti.

Tupakantumpit ovat ympäristölle vaarallista jätettä, jota kertyy luontoon ja vesistöihin vuosittain. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisena jätteenä tupakantumpit on luokiteltava jätehuoltoa koskevassa lainsäädännössä vaaralliseksi jätteeksi kuten esimerkiksi moottoriöljyt, tervatuotteet, vaarallisia aineita sisältävät palamistuotteet, loisteputket ja erilaiset maalit on luokiteltu.

Tupakantumppien jätehuollon järjestäminen edellä kuvatulla tavalla puhdistaa luontoamme ja säästää veronmaksajien rahaa kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Olli Simonen

Työterveyshuollon erikoislääkäri Olli Simonen on Lääkärit tupakkaa vastaan -verkoston puheenjohtaja. Hän on työskennellyt muun muassa lääkintöhallituksessa ylilääkärinä ja neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä.