fbpx

Pojat tyttöjä kokeilunhaluisempia nikotiinituotteiden käyttäjiä

Tupakan rinnalle uudeksi huolenaiheeksi ovat viime vuosina nousseet muut nikotiinituotteet. Nuuskan kokeilu on yleistynyt 15–16-vuotiailla, erityisesti pojilla, ja sähkösavukkeita kokeillaan yhtä usein kuin savukkeita. Savukkeet eivät siis ole enää nuorille ainoa nikotiininlähde, vaan nikotiinituotteiden käyttö näyttää hajaantuvan ja pirstaloituvan eri tuotteiden käyttöön. Tutkimukset Suomesta ja ulkomailta tukevat tätä havaintoa.

Tuore tutkimuksemme valottaa nikotiinituotteiden kokeilun sukupuolittaisia eroja. Havaitsimme, että pojat kokeilevat tuotteita keskimäärin tyttöjä nuorempina. Tytöillä on suurempi todennäköisyys kokeilla savukkeita, kun taas pojilla nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeilu on todennäköisempää.

Sukupuolieroja näyttää olevan siis jo tuotteiden kokeilussa. Tässä mielessä tytöt näyttävät poikia konservatiivisemmilta. Pojat hakevat hanakammin savukkeille vaihtoehtoisia nikotiinilähteitä tai käyttävät useampia tuotteita rinnakkain.

Eri tuotteiden rinnakkaiskäyttöä tukee eniten se, että saatavilla on monenlaisia tuotteita. Suomessa näitä ovat pääasiassa savukkeet, nuuska ja sähkösavukkeet. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuotteiden kirjo näyttää olevan vielä laajempi.

Myös eri tuotteiden asema yhteiskunnassa vaikuttaa rinnakkaiskäyttöön. Käyttörajoitukset ja muu lainsäädäntö vaikuttavat senhetkisen tuotteen valintaan. Esimerkiksi savukkeiden polttaminen sisällä ei ole yhtä helppoa kuin nuuskan käyttö. Myös kulttuuriset tekijät vaikuttavat käyttöön: nikotiinituotteiden esilläolo arkipäivässä ja tuotteiden markkinointi esimerkiksi internetissä ohjaavat kulutusta tiettyyn suuntaan.

Ehkäisevässä työssä tulee aiempaa enemmän huomioida uudet nikotiinituotteet.

Yksi rinnakkaiskäyttöä ylläpitävä tekijä on myös nikotiiniriippuvuus. Nikotiiniriippuvuutta on mahdollista ylläpitää, jos yhteiskunnan rakenteet sen suovat. Toisin sanoen osa nuorista on nikotiiniriippuvaisia, koska nikotiinia on yhteiskunnassa saatavilla. Mikäli nikotiiniriippuvuutta ei esiintyisi, ei esiintyisi nikotiinituotteiden rinnakkaiskäyttöäkään.

Ehkäisevässä työssä tulee huomioida aiempaa enemmän uudet nikotiinituotteet, niiden käyttötavat ja käyttäjäryhmät. Nämä tiedot auttavat sekä ehkäisemään nikotiinituotteiden käyttöä että kohdentamaan korjaavaa työtä. Nuorten pirstaloituva nikotiinin käyttö vaatii huomiota niin tutkimuksellisesti kuin lainsäädännöllisestikin, jotta käytön ehkäisy olisi mahdollisimman tehokasta.

Otto Ruokolaisen ja Kirsimarja Raitasalon tutkimus ”Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeilun aloitusikä ja taustatekijät peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla” julkaistaan 16.6.2017 ilmestyvässä Yhteiskuntapolitiikka-lehden numerossa 3/2017.

Otto Ruokolainen

Otto Ruokolainen on asiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Kirsimarja Raitasalo

Kirsimarja Raitasalo työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa erikoistutkijana nuorten päihteiden käyttöön liittyvien kysymysten parissa.