fbpx

Onnistunut tupakkapolitiikan tiekartta on osiensa summa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä julkaisi tammikuussa mietinnön, jossa ehdotetaan tupakkalakiin muutoksia. Mietinnön viesti on selvä: samalla kun taistelumme tunnettuja haasteita vastaan jatkuu, on pinnalle noussut uusia ilmiöitä, jotka vaativat meiltä nopeaa reagointia ja uusia avauksia. Kehittämistyöryhmän mietintö patistaa meitä myös valppauteen, sillä tupakka- ja nikotiinipoliittinen ympäristö on jatkuvassa muutostilassa ja tupakkayhtiöt ovat tarkkaavaisina.

Tupakka- ja nikotiinipoliittinen ympäristö on jatkuvassa muutostilassa.

Työryhmän ehdotuksissa näkyy tavoite savuttomien ja nikotiinittomien sukupolvien rakentamisesta. Tupakkateollisuuden ehtymätön tuotekehitysvirta sekä tuotteiden aggressiivinen ja nuoria houkutteleva markkinointi ovat kuitenkin töyssyinä tavoitteen tiellä. Uusien nikotiinituotteiden ottaminen pikaisesti säätelyn piiriin ja myyntipaikkojen vähentäminen ovat merkittävässä osassa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön leviämisen estämisessä, mikä on otettu huomioon tehdyissä ehdotuksissa.

Kehittämistyöryhmän mietinnössä on vastattu myös pitkään todelliseksi ongelmaksi koettuun tupakointiin asuntoyhteisöissä. On äärimmäisen nurinkurista, että tupakansavulta suojellaan työpaikoilla ja esimerkiksi uimarannoilla, mutta kotona olet tässä asiassa lainsuojaton. Työryhmän ehdotuksissa tilannetta pyrittiin ratkaisemaan ottamalla valmisteluun mukaan ja kuulemalla monipuolisesti eri toimijoita ja tahoja.  Toivottavasti työryhmän ehdotukset tulevat todellisuudeksi ja kaikki saavat nauttia savuttomasta elinympäristöstä myös kotona. Aika on siihen jo kypsä.

Ympäristökysymykset sekä kestävän kehityksen tavoitteet ovat ajankohtaisia tupakka- ja nikotiinipolitiikassakin. Luonnon kantokykyä haastavat paitsi perinteiset savukkeet myös uudet nikotiinin annostelulaitteet – mm. sähkösavukkeet, joka ovat taakkana ympäristölle myös niistä syntyvien metalli-, elektroniikka- ja muovijätejätteiden takia. Tupakkateollisuuden asettaminen vastuuseen ympäristöhaitoista on tärkeä osa tupakkapolitiikkaa.

Ympäristökysymykset sekä kestävän kehityksen tavoitteet ovat ajankohtaisia.

EU:ssa hyväksytyn ns. muovidirektiivin (Single Use Plastics -direktiivi) tarkoituksena on rajoittaa muovituotteiden kulutusta ja vähentää roskaantumista.  Tupakantumpit ovat EU:n alueella hyvin yleinen roska, joten ne ovat myös tärkeä osa muovidirektiiviä. Suomessa yli 60 prosenttia rantojen roskista on tupakantumppeja.  Direktiivin toimeenpanon valmistelu ei ollut meillä kuitenkaan ongelmatonta, sillä tupakkayritykset pääsivät lainvastaisesti mukaan direktiivin toimeenpanon suunnitteluun. Onneksi ne eivät saaneet ehdotuksiaan läpi, ja lopulta niiden velvollisuudeksi jäi vain tupakkajätteisiin liittyvien kustannusten korvaaminen. Tapaus osoitti, miten taitavasti tupakkayritykset pyrkivät hyödyntämään jokaista mahdollisuutta saada aikaan liiketoimintaansa tukevaa lainsäädäntöä myös muilla kuin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Entä tupakkapolitiikan tulevaisuus? Ajatus savuttomasta sukupolvesta on saanut laajaa kansainvälistäkin kannatusta. Kun vaarat ovat ilmeisiä, monet maat haluavat suojella kansalaisiaan ja ympäristöä tupakkatuotteilta. Suomi on kuitenkin ollut edelläkävijänä, sillä olimme maailman ensimmäinen maa, joka asetti tavoitteekseen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisen. Tulevaisuus tuokin mukanaan entistä tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä, johon tänä vuonna 20 vuotta täyttävä kansainvälinen tupakkapuitesopimus velvoittaa.

Ehdotukset toimivat, kun ne nähdään tiekarttana.

Suomessa meillä on nyt kirjattuna lähivuosina tarvittavat toimenpiteet, mutta tupakka- ja nikotiinipolitikan kehittämistyöryhmän ehdotuksia ei tule tarkastella yksittäisinä kehittämiskohteina. Ehdotuksista ei voi vain valita muutamia ja samalla olettaa, että ne vievät meidät kohti tupakkalain tavoitetta. Ehdotukset toimivat silloin, kun ne nähdään osiensa summasta syntyvänä tiekarttana. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki ehdotukset toteutetaan seuraavalla hallituskaudella. Osa on mahdollista toteuttaa pikaisesti ja osa voi vaatia pidemmän valmisteluajan, mutta merkittävää on, että ne tulisivat otetuiksi huomioon.

Mervi Hara

Mervi Hara on Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja. Hän ihmettelee elämän monimuotoisuutta ja innostuu uusista haasteista.