fbpx

Euroopan on sitouduttava vahvemmin tupakoinnin vähentämiseen

Eurooppa on edistynyt merkittävästi tupakoinnin vähentämisessä, siitä ei ole epäilystäkään. Parin viime vuosikymmenen poliittiset toimintalinjaukset kantavat hedelmää: eurooppalaisten tupakointi on vähentynyt ja yhä harvemmat lapset aloittavat tupakoinnin. Mutta onko kaikki työ nyt tehty? Onko tupakkaongelma ”ratkaistu”?

Voiko tupakkaongelma olla ratkaistu, kun miljoonat lapset ja nuoret idässä, lännessä, pohjoisessa ja etelässä aloittavat yhä joka vuosi tupakoinnin?

Voiko tupakkaongelma olla ratkaistu, kun 10 % sadan miljardin euron arvoisesta tupakkamarkkinasta on yhä sääntelyn ja verotuksen ulottumattomissa ja hyödyttää vain rikollisia?

Voiko tupakkaongelma olla ratkaistu, kun sosiaalinen media on pullollaan tupakkatuotteiden ja -yritysten mainontaa ja myynninedistämiskampanjoita?

Tupakointi on yhä edelleen houkuttelevaa, edullista ja aiheuttaa riippuvuutta

Voiko tupakkaongelma olla ratkaistu, kun tupakointi on yhä edelleen houkuttelevaa, edullista ja aiheuttaa riippuvuutta?

Voiko tupakkaongelma olla ratkaistu, kun tupakan valmistajat yhä edelleen käyttävät miljoonia ja taas miljoonia euroja lobbaukseen?

Voiko tupakkaongelma olla ratkaistu, kun vain muutama Euroopan maa yrittää ratkaista sitä aktiivisesti?

***
Eurooppalaiset valitsevat muutaman päivän päästä uuden parlamentin ajamaan etujaan. Jotkut tuoreista mepeistä pääsevät parlamentin terveyskomiteaan. Uusi Euroopan komissio aloittaa työnsä pian tämän jälkeen, ja siihen toivottavasti kuuluu myös eurooppalaisten terveyttä valvomaan nimetty komissaari. Toisin kuin poliittisissa asioissa yleensä, tupakan suhteen on selvää, mitä on tehtävä: Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus on pantava toimeen. Tulevalla kaudella tulee eteen useita EU-tason tilaisuuksia ottaa ratkaisevia edistysaskeleita.

EU on parhaillaan panemassa täytäntöön paikannus- ja jäljitysjärjestelmää, jonka avulla jäsenvaltiot ja EU voivat vähentää laittomien, laillisista toimitusketjuista ”kadonneiden” tupakkatuotteiden määrää. Laittomaan tupakkakauppaan puuttumalla vähennetään halpojen, verottamattomien ja sääntelemättömien tuotteiden päätymistä niille kaikkein alttiimpina olevien nuorten käsiin. Toimivan järjestelmän avulla hallitusten on entistä helpompi suojautua tupakoinnin ehkäisytoimia heikentäviltä vaikutusyrityksiltä ja kerätä samalla verotuloja.

Myöhemmin vuonna 2019 toimielimet jatkavat keskusteluja siitä, miten parhaiten kohdentaa käytettävissä olevat merkittävät tutkimusresurssit. Tupakoinnin torjuntaa koskeva FCTC-puitesopimus velvoittaa sopijapuolet – mukaan lukien EU ja sen jäsenvaltiot – kehittämään ja edistämään näyttöön perustuvia tupakoinnin vähentämiskeinoja sekä toteuttamaan niitä parhaalla mahdollisella tavalla omalla alueellaan. Tähän velvoitteeseen keskittyvä globaali Knowledge Hub -tietämyskeskus sijaitsee Suomessa.

Tupakan vähimmäisverotasoja korotettava

Vuonna 2020 uusi komissio voi ehdottaa uutta direktiiviä tupakkaveroista. Vaikka verotus on tehokkain yksittäinen tupakoinnin vähentymistoimi, sitä käytetään tehokkaasti vain kourallisessa Euroopan maita. EU-maiden välisten hintaerojen pienentäminen vähimmäisverotasoja korottamalla edistäisi kansanterveyttä estämällä miljoonia aloittamasta tupakointia keskipitkällä aikavälillä. Samalla se toisi enemmän verotuloja valtioiden kassoihin.

Vuonna 2021 komissio antaa selonteon viime aikojen tärkeimmästä saavutuksestaan eli tupakkatuotedirektiivistä. Markkinatilanteen kehityksen, keskeisten toimenpiteiden tehokkuuden ja terveysvaikutusten tarkastelun lisäksi kattavan raportin on sisällettävä vastaus seuraavaan kysymykseen: ovatko toimet riittäviä?

Lähivuosina meidän on lisäksi tarkasteltava kriittisesti lapsiamme tupakkamainonnalta suojelevaa lainsäädäntöä. Vuoden 2003 direktiivi on peräisin ajalta ennen WHO:n tupakkapuitesopimusta ja siinä määritettyjä suuntaviivoja sekä sosiaalista mediaa, jonka aikakautta lapsemme nyt elävät.

***
Suomi otti EU-puheenjohtajuuskaudellaan 2006 käyttöön Terveys kaikissa politiikoissa -käsitteen. Tästä HiAP-periaatteesta (Health in All Policies) tuli laajalti käytetty ja viitattu käsite, minkä seurauksena sen alkuperäinen merkitys on menettänyt tehoaan. Kuitenkin tupakoinnin vähentämistyön onnistuminen riippuu paljolti sen toteuttamisesta. Tupakoinnin vähentäminen on nyt sisäistettävä ja toteutettava monella tasolla: verotuksessa ja rahoituksessa, taloudessa ja tullitoiminnassa, tutkimuksessa sekä audiovisuaalisen kulttuurin, internetin ja maatalouden sääntelyssä. Tätä korostetaan puitesopimuksessa.

Samalla kun terveysyhteisö ajaa asiaa eteenpäin, meidän on turvauduttava vahvaan eurooppalaiseen terveysjohtajuuteen, jota kansalaiset haluavat, tarvitsevat ja toivovat. Toivomme että Suomi, jolla yhtenä harvoista Euroopan maista on tavoitteena savuton ja nikotiiniton sukupolvi ja joka ensimmäisenä maana korostaa kaikkien sektoreiden välisen yhteistyön merkitystä terveystyössä, vastaa huutoon tänä vuonna.

Anca Toma Friedlaender

Anca Toma Friedlaender on Brysselissä toimivan EU-maiden välistä tupakkapoliittista yhteistyötä edistävän Smoke-free Partnership -järjestön johtaja. Yhteistyöverkostossa on tällä hetkellä mukana 44 eri tahoa.