fbpx

Ei vain sairauden hoitoa – nikotiinituotteiden käytön ehkäisy maksaa itsensä takaisin

Opiskellessani lääketiedettä, nikotiinia käsiteltiin muutamilla kursseilla. Se oli esillä kemiallisena aineena biomolekyyliopinnoissa, ja farmakologian kursseilla siihen perehdyttiin myös vieroituksen näkökulmasta. Tautiopissa puhuttiin usein tupakoinnista, sillä se on kiistaton riskitekijä monelle sairaudelle.

Nykyään olen keuhkosairauksien erikoislääkäri – ja ennaltaehkäisyn puolestapuhuja. Mielestäni jo lääketieteen opetuksessa tupakka- ja nikotiinituotteita tulee käsitellä myös käytön ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Sitä on helppo perustella, sillä tiedämme, millaisiin haittoihin tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö johtaa. Kun potilas tulee keuhko-osastolle, ovat ongelmat jo alkaneet. Kirurgitkin näkevät työssään, että nikotiinin käyttö kannattaa lopettaa jo ennen leikkausta, jotta potilaat toipuvat operaatiosta nopeammin.

Kun potilas tulee keuhko-osastolle, ovat ongelmat jo alkaneet

Kun nykyään pidän luentoja keuhkosairauksista, kollegani haluavat usein tietää tehokkaasta nikotiinivieroituksesta. Myös nuorten nikotiinin käytön vähentäminen on toistuvasti esillä: moni nuori luulee, että nuuska on harmiton tuote ja sopii urheilijoille.  Toivon, että lääketieteen opinnoissa käsitellään nykyään myös nuuskan, sähkösavukkeiden ja kuumennettavien tupakkatuotteiden haittoja.  Nuoret lääkärit ovatkin luultavasti hyvin kärryillä siitä, missä mennään.

Lääkäreillä on tupakoinnin haitoista hyvä käsitys, samoin kuin siitä, että nikotiinin käyttöön kannattaa puuttua. Halu panostaa käytön ennaltaehkäisyyn sen sijaan jakaa lääkäreitä. Osa on sisäistänyt, että on parempi estää tulipalon syttyminen kuin sammutella roihua. Kun opiskelin lääketieteellisessä vuosina 2008–2014, opinnoissa keskityttiin pääasiassa sairauksien hoitoon, ja vain joitain yksittäisiä ennaltaehkäisyyn liittyviä kursseja järjestettiin. Toivoisin tilanteen muuttuneen, sillä ennaltaehkäisy on tehokasta lääketiedettä: sillä voi auttaa suurta määrää ihmisiä jo ennen kuin sairaudet syntyvät.

Ennaltaehkäisy on tehokasta lääketiedettä

Lääkärin työ voi parhaimmillaan olla enemmän kuin sairauksien hoitamista. Resurssit ovat kuitenkin kaikkialla tiukassa ja on valitettavaa, että sairaanhoidon tehokkuutta mitataan usein käyntien ja suoritteiden mukaan. Ennaltaehkäisyyn käytetty euro tuottaisi itsensä takaisin moninkertaisena, mutta sen mittaaminen on vaikeaa ja hidasta. Olemme osin siksi ajautuneet tulipalojen sammuttamiseen niiden ehkäisyn sijasta.

Toivoisin, että ainakin kaikissa keskikokoisissa ja isoissa sairaanhoidon yksiköissä olisi sairauksien ehkäisyä tekevä poliklinikka, jonne lääkärit voisivat ohjata helposti potilaan. On myös tärkeää aloittaa elintapaohjaus jo alakoulussa, sillä sairauksien kehittymiseen menee helposti pari−kolmekymmentä vuotta.

Estetään siis tulipalot – se on yksilöiden ja yhteiskunnan etu.

 

Jere Reijula

Keuhkosairauksien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori