fbpx

Suuntana nikotiiniton Suomi

Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti näki pitkän uransa varrella, miten suomalaisten asenteet tupakointia kohtaan muuttuivat. Nyt tavoitteena on nikotiiniton Suomi – mitä se meiltä vaatii?

”Koko työurani on liittynyt tupakkaan – aluksi epidemiologian, sitten nuorten tupakoinnin ehkäisyn ja lopulta tupakkapolitiikan näkökulmasta”, summaa syyskuussa eläkkeelle jäävä Matti Rautalahti.

Rautalahti työskenteli 1980- ja 1990-luvuilla tutkijana Kansanterveyslaitoksessa, ja vuosituhannen lopulla hän siirtyi Suomen Syöpäyhdistyksen ylilääkäriksi vastuualueenaan nuorten tupakoinnin ehkäisy. Duodecimin pääsihteerinä Rautalahti toimi vuosina 2011–2022, jolloin työnkuvan keskiöön nousi tupakkapolitiikkaan vaikuttaminen.

Teot muuttavat asenteita

Rautalahden mielestä tupakointiin liittyvissä asenteissa on hänen uransa aikana tapahtunut valtava muutos – tupakointi on nykyään poikkeus eikä normi. Asennemuutos ei ole tapahtunut itsestään, vaan on kietoutunut yhteen tupakkapoliittisten toimenpiteiden kanssa.

”Työpaikoista sekä ravintoloista tuli savuttomia. Tupakkatuotteet katosivat näkyviltä kauppojen hyllyillä, ja savukeautomaatit poistuivat käytöstä. Tällaiset tupakkapoliittiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet asenteisiin ja lisänneet tupakoinnin lopettamista. Myös nuorten tupakointi alkoi vuosituhannen vaihteen jälkeen vähentyä merkittävästi.”

Sadat tuhannet tupakoivat tarvitsevat yhä tukea lopettamiseen

Sittemmin tupakkalain tavoitteeksi tuli savuttomuuden ohella nikotiinittomuus. Rautalahti toteaa, että tavoitteeseen pääseminen vaatii erityisesti vieroituksen tukeen satsaamista uusilla hyvinvointialueilla.

”Sadat tuhannet tupakoivat tarvitsevat yhä tukea lopettamiseen. Tämä järjestelmä vaatii panostusta. Myös nuorten tupakoinnin aloittamista on ehkäistävä, samoin uusien nikotiinituotteiden päätymistä markkinoille.”

Hyvät keinot kiertoon

Rautalahden mielestä hyväksi havaittuja toimenpiteitä kannattaa kopioida muista maista. Tänä vuonna tehdyn tupakkalain muutoksen myötä tupakkapakkauksista tulee yhdenmukaisia. Pakkauksista poistuvat tuotemerkkien logot, ja pakkausten on oltava yksivärisiä. Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset ovat käytössä jo useassa Euroopan maassa.

Hyväksi havaittuja toimenpiteitä kannattaa kopioida

”Tämä on hyvä esimerkki asiasta, josta on saatu mallia ulkomailta. Myös tupakan ostoikäraja voisi olla sellainen asia. Joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa ikärajaa on nostettu, ja joissain maissa harkitaan syntymävuoteen perustuvaa tupakan ostamisen rajoittamista. Suurin osa aloittaa tupakoinnin nuorena, jolloin seuraussuhteiden ymmärtäminen ei ole vielä maalissa.”

Tupakkateollisuus hämmentää soppaa

Suurimpana kompastuskivenä nikotiinittomalle Suomelle Rautalahti pitää tupakka- ja nikotiiniteollisuutta, joka pyrkii vaikuttamaan päättäjiin ja asenneilmapiiriin Suomessa.

”Suurin uhka on tupakkateollisuuden lobbaus- ja vaikuttamistoiminta. Tupakkateollisuus väittää siirtyvänsä savuttomaan tulevaisuuteen, kuten aikoinaan väitti suuntaavansa tuotteitaan vain aikuisille, jotka tekevät itsenäisiä valintoja.”

Tupakkateollisuus pyrkii vaikuttamaan päättäjiin

Rautalahden mukaan savuttomat nikotiinituotteet ovat niin ikään tupakkateollisuuden taktiikkaa, ja nikotiini nähdään helposti lähes haitattomana. Nikotiini on varsin myrkyllinen kemikaali ja sillä on paljon tunnettuja haittoja aivoille ja verenkiertoelimistölle. Rautalahti toteaa, että tieteellinen tieto myös nikotiinin syöpävaarallisuudesta lisääntyy koko ajan, vaikka viralliset luokitukset eivät kulje samaa tahtia uusien tutkimustulosten kanssa.

”Nyt alkaa näyttää siltä, että nikotiinilla on myös itsenäinen kyky aiheuttaa syöpää sen lisäksi, että se toimii promoottorina syövän syntymiselle.”