fbpx

Nikotiini on myrkky – tavoitteena käytön loppuminen

Nikotiini on terveydelle haitallinen aine, josta kannattaa pyrkiä kokonaan eroon. Mitä eroa on nikotiinikorvaushoitotuotteilla ja muilla nikotiinituotteilla? Kysyimme yleislääketieteen erikoislääkäri Mikael Ekbladilta.

”Nikotiini on yksi tunnetuimmista myrkyistä ja syy tupakoinnin aiheuttamaan riippuvuuteen”, Mikael Ekblad summaa.

Ekbladin mukaan nikotiinin fysiologisia vaikutuksia ovat muun muassa verisuonten supistuminen, verenpaineen nousu ja rytmihäiriöt. Nikotiini aiheuttaa myös muutoksia aivojen toiminnassa. Erityisesti nuoret, joiden aivot ovat kehitysvaiheessa, ovat herkkiä nikotiinille.

”Nikotiiniin tottuneilla on toleranssia, mutta henkilö, joka ei ole nikotiinia käyttänyt, voi saada esimerkiksi nuuskapussista myrkytysoireita, kuten pahoinvointia ja sydämentykytyksiä. Pikkulapselle tästä voi seurata jopa hengenvaarallinen myrkytys.”

Nikotinin vaikutuksista syövän kehittymiseen on tullut lisää tietoa

Myös nikotiinin vaikutuksista syövän kehittymiseen on Ekbladin mukaan tullut lisää tutkimustietoa. Toistaiseksi nikotiinia ei luokitella syöpävaaralliseksi, mutta sen on todettu edistävän solujen jakautumista – ja mahdollisesti myös altistavan poikkeavalle jakautumiselle eli syöpäkasvainten synnylle.

Nikotiini on siis voimakasta riippuvuutta aiheuttava, terveydelle haitallinen myrkky. Miksi nikotiinikorvaushoitotuotteita siitä huolimatta suositellaan tupakoinnin lopettamiseen – toisin kuin markkinoille tulevia uusia nikotiinituotteita?

Samanlainen nikotiini, erilainen tarkoitus

Ekbladin mukaan nikotiinikorvaushoitotuotteet on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, jotta riippuvuudesta pääsisi kokonaan eroon. Uusia nikotiinituotteita tupakkateollisuus kehittää saadakseen lisää asiakkaita ja ylläpitääkseen riippuvuutta.

”Esimerkiksi nikotiinipussien markkinointi kohdistetaan nuoriin. Pakkaukset on tehty nuoria houkutteleviksi, tarjolla on erilaisia karkkimakuja ja tuotteiden nikotiinimäärä on usein 4–5 kertaa niin suuri kuin nikotiinikorvaushoitotuotteissa. Tarkoitus on koukuttaa, ei vieroittaa.”

Uusien nikotiinituotteiden tarkoitus on koukuttaa, ei vieroittaa

Toisaalta esimerkiksi nikotiinipurukumin nikotiini ei eroa millään tavalla muiden nikotiinituotteiden – kuten tupakan, sähkösavukkeiden tai nikotiinipussien – nikotiinista. Silti kyseessä on erilainen tuote.

”Nikotiinikorvaushoitotuotteissa nikotiinialtistus on kontrolloidumpaa kuin esimerkiksi sähkösavukkeessa, jossa altistuminen riippuu nikotiininesteen pitoisuudesta ja sisäänhengityksen voimakkuudesta.”

Ei pelkkää purkkaa – ohjausta ja neuvontaa tarvitaan

Nikotiinikorvaushoitotuotteet ovat Ekbladin mukaan tutkitusti tehokkaita tupakoinnin lopettamisessa. Ongelmana on, että tuotteita käytetään usein väärin. Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esitti, että nikotiinikorvaushoitotuotteet siirretäisiin takaisin apteekkeihin, jossa niiden käyttöön saisi ohjausta ja lääkeneuvontaa.

Nikotiinikorvaushoitoa käytetään usein väärin

”Ihmiset käyttävät usein lyhytvaikutteisia tuotteita silloin, kun pitäisi käyttää esimerkiksi pitkävaikutteista nikotiinilaastaria hoidon pohjana. Nikotiinipurukumia saatetaan pureskella kuten tavallista purukumia, jolloin se voi aiheuttaa hikkaa tai vatsakipuja. Pitäisi pureskella vain muutamia kertoja, välttää nielemistä ja laitaa purkka huulen alle, kunnes maku häviää”, Ekblad havainnollistaa.

Vaikuttaako nikotiini sikiöön?

Mikael Ekblad on tutkinut etenkin raskauden aikaista tupakointia, jonka haitat sikiölle ovat kiistattomat. Pelkän nikotiinin vaikutuksista sikiöön on kuitenkin vasta niukasti tietoa ihmistutkimuksissa.

Ekbladin mukaan eläinkokeissa on havaittu, että nikotiini vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen. Lisäksi nikotiini näyttää kerryttävän sikiön sydämeen ylimääräistä kollageenia, jolla voi olla merkitystä myöhemmin elämässä.

Se, miten nikotiinikorvaushoidon käyttöön tulisi suhtautua raskauden aikana, riippuu tupakoinnin määrästä ja riippuvuuden voimakkuudesta.

Tavoitteena oltava nikotiinin käytön lopettaminen

”Yli puolet alkuraskaudessa tupakoivista onnistuu lopettamaan ilman nikotiinikorvaushoitoa, eikä sitä missään tapauksessa tule suositella kaikille.”

Haastavin tilanne on henkilöillä, joilla on voimakas nikotiiniriippuvuus ja jotka tupakoivat yli kymmenen savuketta päivässä.

”Tutkimusten mukaan tällaisessa tilanteessa nikotiinikorvaushoitotuotteiden väliaikainen käyttö on vähemmän haitallista kuin tupakointi. Tuotteiden käyttöön on kuitenkin saatava ohjeistusta ja tavoitteena on oltava nikotiinin käytön lopettaminen.”