fbpx

Tilaa tupakasta vieroitukselle

Mitä tapahtuu, kun tupakasta vieroitus ei huku kiireeseen? Antti Kyrö vieroitti potilaita vuoden ajan tupakasta Keski-Suomen keskussairaalassa. Kokeilu osoitti, että parhaimmillaan vieroitus on yksilöllistä, käytännöllistä ja potilaan näkemykset huomioivaa. Lopputuloksena on yhä useampia savuttomia.

Ortopedi Antti Kyrön työryhmä tutki jo 1990-luvulla, onko tupakoinnilla ja sääriluun murtumilla jokin yhteys. Aiheesta tuli Kyrön väitöskirjan yksi osatyö.

”Tässä tutkimuksessa tupakoivilla oli yli neljä kertaa niin usein pienen vamman aiheuttamia säärimurtumia kuin savuttomilla, ja luutumisaika oli yli kuukauden pidempi”, Kyrö kertoo.

Tupakoinnin lopettaminen on Kyrön mukaan tärkeää ennen leikkausta myös siksi, että savuttomuus pienentää riskiä komplikaatioihin.

Savuttomuus pienentää leikkauksen riskejä.

”Joissain tutkimuksissa joidenkin komplikaatioiden riski voi olla tupakoivilla potilailla yli kymmenen kertaa suurempi kuin savuttomilla.”

Kyrön aloitteesta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin perustettiin vuoden 2019 alussa määräaikainen, lääkärin johtama tupakasta vieroituksen yksikkö. Kyrö toimi itse vieroitusta tekevänä lääkärinä. Hän uskoo, että vuoden aikana valtaosa vieroitusyksikössä useamman kerran käyneistä tupakoijista onnistui lopettamisessa. Potilaat olivat myös yleensä hyvin tyytyväisiä yksikön palveluun.

Potilaat arvostivat tutkittua tietoa

Käytännössä hoitaja tai lääkäri lähetti tupakoivan potilaan keskussairaalan poliklinikalta Kyrön tupakkavieroitukseen. Lähes kaikilla potilaista oli vahva tai hyvin vahva nikotiiniriippuvuus.

”Pyrin ottamaan potilaan vastaanotolle jo saman päivän aikana. Jos hän oli vuodeosastolla, kävin siellä keskustelemassa. Kerroin potilaalle, miten tupakointi vaikuttaa juuri hänen tilanteeseensa, ja miten lopettaminen hänen kohdallaan auttaisi.”

Jos potilas oli vuodeosastolla, kävin siellä keskustelemassa.

Kyrö pystyi antamaan potilaille yksilöllistä tietoa, sillä hän on seurannut alan kirjallisuutta kymmenien vuosien ajan. Hän piti puhelimitse yhteyttä niihin potilaisiin, joilla oli pitkä matka vastaanotolle keskussairaalaan.

”Potilaat arvostivat, kun pystyin kertomaan, mistä tutkimuksesta tieto oli peräisin ja milloin tutkimus oli tehty. Jotkut potilaat sanoivat, etteivät olleet aikaisemmin tienneet, miten paljon tupakointi vaikuttaa.”

Häkämittari apuna, potilaan puolisokin mukana

Havainnollistava ja konkreettinen ote osoittautui vieroituksessa hyödylliseksi. Kyrö käytti myös häkämittaria, jotta potilaat näkisivät heti tupakoinnin vaikutukset. Tupakoidessaan he puhalsivat korkeita arvoja, mutta lopettamisen jälkeen arvot olivat normaalit.

”Kävimme myös läpi, mitä tupakka potilaalle maksaa. Jos ostaa 20 savukkeen askin kerran päivässä 30 vuoden ajan, tupakkaan kuluu vuoden 2016 hintojen perusteella, rahan korko huomioiden, yli 104 000 euroa.”

Tupakoinnin lopettamista voi häiritä läheisen tupakointi.

Osa potilaista koki tarvitsevansa vieroituslääkettä.

”Joitain potilaita ohjasin tarvittaessa sosiaalityöntekijän luo, joka sitten auttoi potilasta hankkimaan vieroituslääkkeen.”

Tupakoinnista eroon pääsemistä voi häiritä myös läheisen ihmisen tupakointi.

”Muutama potilas kertoi, että on ihan mahdotonta lopettaa, kun kotona puoliso polttaa. Vieroittumista helpotti, kun myös tupakoiva puoliso tuli vastaanotolle. Lopulta osa tupakoivista puolisoistakin pääsi eroon tupakoinnista.”

Vieroitusyksiköille on pysyvä tarve

Kyrön mukaan sairaaloissa ei tavallisesti ole riittäviä resursseja tupakkavieroitukseen. Vieroitus voi olla hajanaista ja jäädä kiireen jalkoihin.

”Sairaaloilta vaaditaan tehokkuutta, eikä vieroitus sovi tehokkuusajatteluun. Potilaan pitää päästä lähetteen saapumisen jälkeen tietyssä ajassa poliklinikalle ja tarvittaessa leikkaukseen tai sairaala saa sanktioita.”

Sairaaloilta vaaditaan tehokkuutta.

Lääkärin tulisi kuitenkin ottaa tupakointi puheeksi potilaan kanssa, määrätä tarvittaessa vieroituslääke ja ohjata vieroitushoitajan puheille.

”Lääkärin on sairaalan poliklinikalla lyhyellä vastaanottoajalla puhuttava yleensä monista asioista ja sen vuoksi tupakoinnista keskustelemiseen ei useinkaan jää riittävästi aikaa. Valtaosa tupakoivista tarvitsee monta käyntiä ennen kuin lopettaminen onnistuu.”