fbpx

Savuttomaksi hoidon alkumetreillä

Tupakoinnin lopettaminen hyvissä ajoin ennen leikkausta ehkäisee monia vakavia haittoja. Eniten potilas hyötyy, jos tupakointiin puututaan heti hoitoa suunniteltaessa.  

”Jos tupakointi otetaan puheeksi vasta siinä vaiheessa, kun leikkaus on ajankohtainen, ollaan usein jo myöhässä”, selvittää Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin anestesialääkäri Ari Katila.

Katila tietää mistä puhuu, sillä hän on toiminut anestesialääkärinä 34 vuotta ja kohdannut useita tupakoivia potilaita. Nykyään hän kuuluu työryhmään, joka edistää tupakoimattomana hoitoon -toimintamallin omaksumista Tyksissä.

Tupakoimattomana hoitoon -malli on viety askelta pidemmälle kuin Tyksissä jo käytössä oleva tupakoimattomana leikkaukseen -malli.

”Tupakoimattomana hoitoon -mallissa potilaan tupakointiin puututaan heti hoitoa suunniteltaessa. Tupakointi otetaan huomioon koko hoitosuunnitelmassa.”

Tupakoimattomuus on Katilan mukaan kiistatta potilaiden etu, mutta siitä on myös yhteiskunnallista hyötyä.

”Kun hoitoon liittyvät komplikaatiot, uusintaleikkaukset, sairaalassa vietetyt päivät, sairaspoissaolot sekä myös antibioottien käyttö vähenee, resursseja pystytään kohdentamaan muualle.”

Savuttomuus vähentää riskejä ja kipuja

Tupakka- ja nikotiinituotteista eroon pääseminen pienentää lukuisia riskejä leikkauksessa ja sen jälkeen. Mitä aiemmin nikotiinituotteista irtautuu, sen parempi.

”Kyllä – valitettavasti nikotiini on jo itsessään riski leikkauksessa. Nikotiini supistaa pintaverisuonistoa ja vaikuttaa kudosten hapensaantiin ja haavojen paranemiseen.”

Nikotiini on riski jo itsessään. Sen käyttö kannattaa lopettaa hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Kansallisen ohjeen mukaan tupakointi ja nikotiinin käyttö pitäisi lopettaa jo kahdeksan viikkoa ennen leikkausta. Toimenpiteen jälkeen olisi myös pysyteltävä vähintään yhtä kauan savuttomana.

”Tupakoivilla leikkauspotilailla on tupakoimattomiin verrattuna moninkertainen riski esimerkiksi aivo- ja sydäninfarktiin sekä haava- ja muihin infektioihin, kuten keuhkokuumeeseen.”

Myös luiden luutuminen hidastuu. Esimerkiksi suunniteltuihin nilkkaleikkauksiin ei Katilan mukaan ryhdytä lainkaan, mikäli potilas tupakoi. Suolistokirurgisessa leikkauksessa potilaan suolisauman pettämisriski on tupakoivalla jopa seitsenkertainen tupakoimattomaan potilaaseen verrattuna. Syöpähoitojen aikana tupakointi heikentää hoitojen tehoa.

Yksi harvemmin mainittu haittavaikutus on kipu.

”Tupakoivilla kivun aistiminen on voimakkaampaa, ja tupakointi heikentää kipulääkityksen tehoa.”

Suoraa puhetta tupakoinnista

Katila kertoo huomanneensa vuosien varrella, että potilaat ovat valtaosin tyytyväisiä, kun joku ottaa tupakoinnin puheeksi ja antaa selkeät ohjeet lopettamiseen.

”Moni on jopa innoissaan, kun asiasta puhutaan suoraan.”

Katilan mielestä suoralle puheelle onkin tarvetta. Esimerkiksi hoitokutsukirjeissä suositellaan tupakoinnin lopettamista, mutta niissä ei sanota, että tupakoinnin lopettaminen on välttämätöntä.

Tupakointiin puuttuminen vaatii rohkeutta.

”Laki potilaan oikeuksista sanoo yksiselitteisesti, että potilaan on noudatettava hoitotiimin antamia ohjeita. Tupakoinnin lopettamiseen olisi siis mahdollista jopa velvoittaa.”

Haasteitakin tupakoinnin puheeksi ottamiseen liittyy. Hoitohenkilökunnalla ja potilaalla on usein muitakin asioita läpikäytävänä. Aika on kortilla.

”Ensisijaisesti puheeksi ottaminen vaatii kuitenkin rohkeutta. Terveydenhuollossa ei olla virittäydytty puhumaan tupakoinnista potilaalle, vaan mieluummin keskustellaan esimerkiksi tikkien poistosta. Ilahduttavaa on, että kaikissa Tyksin yksiköissä on kiinnostuttu asiasta ja halutaan lisätietoja. Ymmärrys on selvästi lisääntymässä. ”