fbpx

Kohti nikotiinittomia Pohjoismaita

Suomi on ollut edistyksellinen sähkösavukkeiden sääntelyssä ja Ruotsi ulkoalueiden savuttomuudessa. Tutkija Anu Linnansaari kertoo Pohjoismaiden tupakkapoliittisten toimien eroista ja yhtäläisyyksistä sekä syistä niiden taustalla.

”Pohjoismaissa on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ehkäisevien politiikkatoimien toteuttamisessa”, väitöskirjatutkija Anu Linnansaari summaa.

Linnansaaren ja kollegoiden tutkimuksessa selvitettiin, miten kattavia WHO:n vaatimat ja suosittelemat tupakkapoliittiset toimet ovat Pohjoismaissa ja mikä niiden toimeenpanoa selittää. Tupakkapoliittisilla toimilla tarkoitetaan esimerkiksi tupakka- ja nikotiinituotteiden verotusta, mainontakieltoa, ostoikärajaa ja savuttomia ympäristöjä.

Internetin ja sosiaalisen median mainontakieltoja vahvistettava

Maailman terveysjärjestö WHO:n vaatimat ydintoimet on Linnansaaren mukaan kaikissa Pohjoismaissa toimeenpantu pääsääntöisesti hyvin. Ydintoimia ovat tupakka- ja nikotiinituotteiden 18 vuoden ostoikäraja, sisätilojen tupakointikiellot, kattavat mainonta- ja markkinointikiellot sekä varoitukset tupakkapakkauksissa. Poikkeuksena on tupakkaverotus, jossa ainoastaan Suomi ja Tanska tavoittavat WHO:n suositteleman vähimmäistason.

Internetissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan mainontakiellon toimeenpanossa ja valvonnassa on kaikissa Pohjoismaissa haasteita.

Some on harmaata aluetta, johon liittyy paljon epäselvyyksiä

”Some on harmaata aluetta, johon liittyy paljon epäselvyyksiä varsinkin uusien tuotteiden ja epäsuoran mainonnan osalta. Sääntelyä tulee terävöittää, sillä siinä on paljon tulkitsemisen varaa, jota tupakkateollisuus hyödyntää uusien kohderyhmien tavoittelemiseksi.”

Suomi edistyksellinen sähkösavukkeiden makuainekiellossa

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös WHO:n suosittelemia edistyksellisiä tupakkapoliittisia toimia. Linnansaari kertoo, että Pohjoismaat ovat kunnostautuneet monissa edistyksellisissä toimissa maailman ensimmäisten maiden joukossa.

Islanti kielsi jo varhaisessa vaiheessa tupakkatuotteiden esilläpidon myyntipisteissä, Ruotsissa on kattavat ulkoalueiden tupakointikiellot, Norjassa yhdenmukaiset tupakkapakkaukset ovat olleet käytössä jo useita vuosia sekä savuke- että nuuskapakkauksissa, ja Tanskassa hiljan toimeenpantu vaatimus pakkausten yhdenmukaisuudesta ulotettiin myös sähkösavukkeisiin. Yhdenmukaisissa pakkauksissa ei saa olla esimerkiksi logoja ja pakkausten tulee olla yksivärisiä.

”Suomi on ollut edelläkävijä sähkösavukkeiden makuaineiden kiellossa. Lisäksi Suomi oli ensimmäinen Pohjoismaa, joka alkoi verottaa sähkösavukkeita. Tanskaan vero tuli vasta tänä vuonna ja Islannissa sitä ei ole lainkaan.”

Sähkösavukkeiden kokeilu on Pohjoismaissa selvästi yleisintä Islannissa

Vero vaikuttaa tuotteiden hintaan ja ehkäisee käyttöä etenkin nuorilla. Nuorten päihteiden käyttöä selvittävän eurooppalaisen ESPAD-tutkimuksen (2019) mukaan sähkösavukkeiden kokeilu onkin Pohjoismaissa selvästi yleisintä Islannissa, jossa 17 prosenttia 15–16-vuotiaista oli kokeillut sähkösavuketta edellisen kolmenkymmenen päivän aikana. Islannissa ensimmäisen sähkösavukkeita sääntelevä laki astui voimaan vasta 2019, eli merkittävästi muita Pohjoismaista myöhemmin.

Uusien nikotiinituotteiden sääntely heikkoa

Nuuskaa ja uusia tupakka- ja nikotiinituotteita, kuten sähkösavukkeita, nuuskan kaltaisia nikotiinipusseja ja kuumennettavia tupakkatuotteita, säännellään Linnansaaren mukaan hyvin eritavoin eri Pohjoismaissa, mutta myös maiden sisällä. Tämä on haaste, koska uusien tuotteiden tiedetään vetoavan erityisesti nuoriin.

”Eroja maiden välillä on jo sen osalta, mitä tuotteita ylipäätään on myynnissä. Suomi on edistyksellinen siinä, että uusia tupakka- ja nikotiinituotteita on pyritty sääntelemään ennakoivasti.”

Suomessa uusia tuotteita on pyritty sääntelemään ennakoivasti

Linnansaaren mukaan on positiivista, että nuuskaan ja uusiin tupakkatuotteisiin on Pohjoismaissa ulotettu WHO:n vaatimat ydintoimet, kuten pakkausten varoitusmerkinnät ja 18 vuoden ostoikäraja. Edistyksellisten toimien, kuten neutraalien pakkausten suhteen näin on kuitenkin harvemmin, ja nikotiinipussien sääntely oli pitkään puutteellista Pohjoismaissa.

”Keskeinen ongelma on makuainekiellon puuttuminen nuuskasta ja nikotiinipusseista. Jopa maiden sisällä sääntely vaihtelee eri tuotteiden välillä.”

EU-lainsäädännön vahvistaminen tärkeää

Pohjoismaiden yhtäläisyyksiä tupakkapolitiikassa selittävät WHO:n tupakkapuitesopimus ja EU:n lainsäädäntö. Kaikki Pohjoismaat ovat sitoutuneet WHO:n tupakkapuitesopimukseen, joka vaatii muun muassa ostoikärajaa, mainontakieltoa ja sisätilojen savuttomuutta. EU-lainsäädäntö puolestaan määrittelee minimitason sääntelyn direktiivien kautta.

”EU-lainsäädäntö ehkäisee maita jäämästä jälkeen tupakkapoliittisessa kehityksessä, mutta tukee kuitenkin vain heikosti edistyksellistä tupakkapolitiikkaa. Esimerkiksi sähkösavukkeiden makuainekielto on jätetty maiden omalle vastuulle, ja nikotiinipussit puuttuvat sekä WHO:n tupakkapuitesopimuksesta että EU:n tupakkatuotedirektiivistä.”

Pohjoismaat ovat antaneet toisilleen positiivista mallia

Edistyksellisiä tupakkapoliittisia toimia ja siten myös maiden välisiä toimeenpanoeroja on edesauttanut etenkin keskeisten kansallisten toimijoiden kuten terveysministeriön, järjestöjen ja tutkimuslaitosten aktiivisuus. Pohjoismaat ovat myös antaneet toisilleen positiivista mallia ja luoneet painetta kehitykseen.

”Esimerkiksi Tanska on nostanut tupakkaveroa huomattavasti viime aikoina, sillä maa oli jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen. Kansa alkoi vaatia veronkorotuksia, sillä nuorten tupakointiluvut olivat muita Pohjoismaita merkittävästi korkeammat. Tupakoinnin torjuntaa tekevät toimijat loivat painetta päättäjille ja ylittivät tupakkateollisuuden lobbauksen.”

 

Tutkimus Towards Tobacco-Free Generation: implementation of preventive tobacco policies in the Nordic countries on osa yhteispohjoismaista Nordic Adolescents and the New Nicotine Market (NADNIC) -hanketta, jolla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä keskittyen erityisesti uusiin tuotteisiin.