Alkoholi aiheutti työnantajille arviolta vähintään 500 miljoonan euron menetykset

Vuonna 2022 alkoholi aiheutti suomalaiselle yhteiskunnalle arviolta 1,4–1,6 miljardin euron kustannukset, selviää Alkon, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Työturvallisuuskeskuksen laatimasta julkaisusta.

Numerot puhuvat 2 -raportissa arvioidaan alkoholin haittavaikutusten rahamääräisiä kustannuksia Suomessa vuonna 2022. Alkoholi aiheutti vuonna 2022 yhteiskunnallisia haittakustannuksia Suomelle vähintään noin 1,4 miljardia euroa. Luku sisältää alkoholista aiheutuneiden sairaalajaksojen, työkyvyttömyyksien, kuolemien ja rikosten yhteenlasketut kustannukset.

Alkoholin kulutus on laskenut muun muassa veronkorotusten myötä, mikä näkyy myös jossain määrin alkoholin aiheuttamissa haitoissa. Kuitenkin vaikka kulutus on laskenut, alkoholin aiheuttamat kuolemat, hoitojaksot ja rikokset ovat joinain vuosina lisääntyneet.

Vuonna 2022 alkoholin vuoksi menetetystä työpanoksesta koitui suomalaisille työnantajille vähintään noin 500 miljoonan euron menetykset. Kustannukset koostuvat muun muassa alkoholin aiheuttamista varhaiseläkkeistä ja sairauspäivärahoista ja kykenemättömyydestä osallistua työelämään.

Alkoholin riskikäyttö on yhteydessä esimerkiksi työn stressaavuuteen, huonoon johtamiseen ja työyhteisön juomisnormeihin. Aloilla, joissa tapaturmariski on korkea, on myös havaittu yhteys alkoholinkäytön ja työtapaturmien välillä.

Vaikka tutkimustieto alkoholista suoraan aiheutuvista työtapaturmista on vähäistä, raportissa arvioidaan, että Suomessa alkoholi aiheuttaa noin 5000–10 000 työtapaturmaa vuodessa.

Työpaikan päihdeohjelma on avaintekijä alkoholihaittojen ehkäisyssä

Alkoholiriippuvuutta ja riskijuomista esiintyy keskimäärin vähemmän työpaikoilla, joilla on päihdeohjelma. Työyhteisössä esiintyy riskijuomista keskimäärin vähemmän myös silloin, kun työ koetaan vähemmän stressaavaksi, kanssakäyminen kollegojen kanssa on aktiivista ja työyhteisön ilmapiiri rohkaisee olemaan selvin päin.

Ennaltaehkäisyssä hyödylliseksi on havaittu koulutus alkoholin haitoista ja työpaikan päihdeohjelmasta. Runsaasti alkoholia kuluttavien työntekijöiden juomista ovat vähentäneet myös mini-interventiot, joissa kartoitetaan juomatapoja ja annetaan niiden pohjalta suosituksia ja palautetta. Lisäksi työolosuhteiden parantamisella voidaan epäsuorasti vähentää alkoholihaittoja.

Lähde
Työturvallisuuskeskus (2023): Numerot puhuvat 2 – Alkoholin haitat suomalaisilla työpaikoilla