Alkoholi vie Suomessa 37 000 elinvuotta vuosittain

Alkoholi on luultua suurempi tappaja Suomessa. Joka vuosi menetetään ennenaikaisesti yli 37 000 elinvuotta alkoholin vuoksi, kun myös epäsuorat kuolemat otetaan huomioon. Tieto käy ilmi FCG Finnish Consulting Groupin tekemästä ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tilaamasta katsauksesta. 

Uudessa laskelmassa on otettu huomioon muun muassa syövät, verisuonisairaudet sekä itsemurhat, joissa alkoholi on ollut merkittävä taustatekijä. Tiedoista selviää, että suorien kuolemien lisäksi yli 12 500 elinvuotta menetetään epäsuorien alkoholikuolemien takia.

Katsauksessa tarkasteltiin alkoholista johtuvia ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä hyvinvointialueittain. Suhteessa väestömäärään elinvuosia menetetään Kymenlaaksossa 884,2, Pohjois-Karjalassa 808,5 ja Kainuussa 804,9 vuotta per 100 000 asukasta. 

Alkoholi nakertaa työ- ja toimintakykyä

Elinvuosien menetykset tarkoittavat merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä haittoja yhteiskunnalle, koska elinvuodet ovat pois työ- ja toimintakyvystä. Vaikutukset heijastuvat esimerkiksi suomalaisten tuottavuuteen inhimillisen pääoman menetyksinä sekä kustannuksina terveydenhuoltoon kasvavana tarpeena.

Suomalaisen yhteiskunnan, kansantalouden ja -terveyden näkökulmasta on välttämätöntä tukea alkoholipolitiikkaa, joka edistää väestön terveyttä ja vähentää alkoholiin menetettyjä elinvuosia.

Lähde
EHYT ry (22.5.2024): Alkoholi luultua suurempi tappaja Suomessa: Vuodessa katoaa 37 000 elinvuotta alkoholiperäisistä syistä