Tupakkateollisuus käyttää digitaalisen median heikkouksia markkinoinnissaan

Kun kuluttajat ovat siirtyneet käyttämään digitaalisia alustoja perinteisten medioiden sijaan, markkinoijat ovat seuranneet perässä. Epäterveellisten tuotteiden markkinoijat, kuten tupakka-, nikotiini- ja alkoholiteollisuus, hyötyvät uusista ja kehittyvistä digitaalisen median alustoista, sillä niitä säännellään vähemmän kuin perinteisiä alustoja ja viranomaisten on vaikeampi valvoa niitä. 

Maailmassa on nykyään lähes 5,2 miljardia internetin käyttäjää, mikä vastaa noin kahta kolmasosaa maailman väestöstä. Sosiaalinen media, kuten Facebook, Instagram ja YouTube, kattaa yksinään noin 4,8 miljardia käyttäjää. Nämä digitaaliset alustat tarjoavat internetin käyttäjille entistä useammin uutiset, ostokset ja sosiaaliset kanssakäymiset.

Digitaalinen markkinointi, eli markkinointi verkkosivuilla, sovelluksissa, sosiaalisessa mediassa ja peleissä, voi olla perinteistä mediamarkkinointia tehokkaampaa, sillä se on kaikkialla läsnä, vuorovaikutteista ja usein erittäin personoitua. 

Markkinointi on yksi merkittävimpiä syitä siihen, miksi ihmiset käyttävät tupakka- ja nikotiinituotteita. On selvää, että niitä markkinoidaan sosiaalisessa mediassa, mutta vähemmän tiedetään siitä, miten erilaisia taktiikoita ja digitaalisia työkaluja markkinoinnissa käytetään. Seuraavan sukupolven digitaaliset teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus, tarjoavat uusia mahdollisuuksia tupakan ja nikotiinituotteiden myynnin edistämiseen.

Amerikkalaisen Vital Strategies -järjestön The Next Frontier in Tobacco Marketing -raportti valottaa tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinointia verkossa ja sitä, miten seuraavan sukupolven internet-teknologioita voidaan käyttää tuotteiden markkinointiin. Raportissa esitetty näyttö perustuu Vital Strategiesin digitaalisen median seurantajärjestelmään, Tobacco Enforcement and Reporting Movementiin, joka skannaa ja analysoi tupakan markkinointia sosiaalisen median alustoilla ja uutissivustoilla Intiassa, Indonesiassa ja Meksikossa. 

Lähde
Vital Strategies (11/2023): The Next Frontier in Tobacco Marketing: The Metaverse, NFTs, Advergames and More (pdf)