fbpx

WHO varoittaa uusista nikotiinituotteista

Maailmanterveysjärjestö WHO varoittaa elektronisten nikotiiniannostelijoiden kuten sähkösavukkeen haitallisuudesta ja kehottaa valtioita näiden tuotteiden tiukkaan sääntelyyn. Tuoreessa Global Tobacco Epidemic 2021 -raportissa kuvataan myös myönteistä kehitystä: valtioiden terveyttä suojelevat tupakkapoliittiset toimet kattavat yhä suuremman osan maailman väestöstä.

WHO seuraa joka toinen vuosi julkaisemassaan The Global Tobacco Epidemic -raportissa valtioiden tupakkapoliittisia toimia. Heinäkuussa 2021 julkaistussa raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös ENDS-tuotteita (elektroniset nikotiiniannostelijat, electronic nicotine delivery systems). Järjestö varoittaa tuotteiden haitallisuudesta ja huomauttaa yhä useampien tutkimusten tuovan esille ENDS-tuotteiden terveyshaittoja.

Raportin mukaan tupakkayhtiöt markkinoivat ja lobbaavat ENDS-tuotteita aggressiivisesti. Tuotteita kohdennetaan myös lapsille ja nuorille tuhansien houkuttavien makujen avulla. WHO varoittaa, että näitä tuotteita käytävien lasten ja nuorten riski myöhempään säännölliseen tupakointiin voi olla jopa kolminkertainen. Uusien elektronisten nikotiinituotteiden käytön yleistyminen voi myös johtaa tupakoinnin uudelleen normalisoitumiseen.

”Nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. ENDS-tuotteet ovat haitallisia ja niitä täytyy säännellä paremmin. Jos näitä tuotteita ei ole kielletty, hallitusten tulisi poliittisilla toimilla suojella väestöä tuotteiden haitoilta sekä estää se, että lapset, nuoret tai muut haavoittuvat ryhmät alkavat käyttää niitä”, WHO:n pääjohtaja Teodros Adhanom Ghebreyesus toteaa järjestön tiedotteessa.

ENDS-tuotteiden myynti kielletty 32 valtiossa

Tällä hetkellä 32 valtiota on kieltänyt ENDS-tuotteiden myynnin ja 79 valtiolla on käytössä vähintään yksi tuotteisiin liittyvä rajoitus.

Vain 30 valtiota on kieltänyt tuotteiden käytön kaikissa julkisissa sisätiloissa, työpaikoilla ja julkisessa liikenteessä. Kahdeksan valtiota vaatii tuotteiden pakkauksiin suuret graafiset varoitukset, ja kolme valtiota on kieltänyt ENDS-tuotteiden makunesteet – Suomen lisäksi Unkari ja Montenegro. Yhä useammat valtiot kuitenkin seuraavat ENDS-tuotteiden käytön yleisyyttä väestössä, mutta edelleen 84 valtiota ei ole kieltänyt tai säännellyt ENDS-tuotteita.

WHO:n mukaan lähes kaikki monikansalliset tupakkayhtiöt ovat osakkaina ENDS-tuotteita valmistavissa yhtiöissä tai valmistavat omia vastaavia tuotteita. Tuotteiden maailmanlaajuinen myynti oli vuonna 2014 2,76 miljardia USD. Vuonna 2019 myynti oli jo 15 miljardia USD.

Valtioiden tupakkapoliittiset toimet yleistyvät

WHO seuraa valtioiden tupakkapoliittisia toimia kuudella toimivaksi todennetulla kriteerillä (MPOWER). Tällä hetkellä 146 valtiota täyttää ainakin yhden kriteerin (vrt. 2007: 44 valtiota), mikä kattaa 69 prosenttia maailman väestöstä. Myönteinen kehitys on jatkunut myös viime vuosina: 98 valtiota täyttää nyt vähintään kaksi MPOWER-kriteeriä täysimittaisesti (2018: 84 valtiota). Näin yli puolta, 56 prosenttia,  maailman väestöstä koskettaa vähintään kaksi toimivaa kriteeriä.

Edelleen on 49 valtiota, jotka eivät ole toimeenpanneet yhtään MPOWER-toimea täysimittaisesti, mutta näistäkin 38:lla on säännökset, jotka vastaavat lähes täysin yhtä tai useampaa MPOWER-kriteeriä.

WHO painottaa, että tupakan torjunnan pitää edelleen keskittyä tupakoinnin vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Samalla MPOWER- ja muita sääntelytoimia voidaan soveltaa myös ENDS-tuotteisiin.

MPOWER

Monitor tobacco use and prevention policies  – Seuraa tupakkatuotteiden käyttöä ja ehkäisytoimia
Protect people from tobacco smoke  – Suojaa väestöä tupakansavulta
Offer help to quit tobacco use  – Tarjoa tupakoinnin lopettamisen tukea
Warn about the dangers of tobacco  – Varoita tupakan vaaroista
Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship  – Aseta tupakkamainonnan, myynninedistämisen ja sponsoroinnin kiellot voimaan
Raise taxes on tobacco – Korota tupakkaveroja

Lähteet
WHO (7/2021): WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021. Addressing new and emerging products
WHO (27.7.2021): WHO reports progress in the fight against tobacco epidemic

Sähkösavukkeen sääntely Suomessa

Suomessa sähkösavukkeita koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeitakin.

Sähkösavukkeiden käyttö on kielletty tiloissa, joissa tupakointi on kielletty.

Sähkösavukkeita ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille, eikä alaikäinen saa pitää sähkösavukkeita hallussaan.

Lue lisää sähkösavukkeesta.