Alkoholin syöpäriski monille tuntematon

Yhdysvaltalaistutkimuksessa vain 33 prosenttia aikuisista uskoi, että alkoholi voi aiheuttaa syöpää. Italialais- ja brittitutkimuksissa puolestaan alle 20 prosenttia rintasyöpäseulontoihin osallistuneista tiesi alkoholin aiheuttamasta rintasyöpäriskistä.

Kesäkuussa 2021 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa 33 prosenttia aikuisista uskoi, että alkoholin haittakulutus voi aiheuttaa syöpää, 27 prosenttia oli vastakkaisella kannalla ja 40 prosenttia ei osannut vastata. Sen sijaan alkoholin aiheuttamista muista terveysriskeistä tiedettiin paremmin: selvästi useammat uskoivat alkoholin lisäävän sydänsairauksien (55 %), diabeteksen (53 %) ja maksasairauden (90 %) riskiä.

Tutkijoiden mukaan tiedostettu riski vaikuttaa käyttäytymisen muutokseen. Siksi sekä syövän ehkäisyssä että alkoholin kulutuksen vähentämiseen liittyvissä toimissa tulisi kiinnittää huomiota alkoholin syöpäriskiin liittyvään tiedonpuutteeseen.

Tutkimusaineistona oli 4470 Yhdysvaltain kansallinen terveystietojen tutkimukseen (2019) osallistuneen henkilön vastaukset.

Vastaavia tuloksia Euroopasta

Toisessa, kesäkuussa 2021 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin naisten tietämystä alkoholin aiheuttamasta rintasyöpäriskistä. Tässä italialaistutkimuksessa haastateltiin 507 naista. Rintasyöpäseulontoihin osallistuneista (160 henkilöä) 17 prosenttia tunnisti alkoholin rintasyövän riskitekijäksi. Oireilevista rintaklinikalla käyneistä (44 henkilöä) 11 prosenttia ja muista osallistujista (303 henkilöä) 15 prosenttia tiesi alkoholin lisäävän rintasyöpäriskiä.

Tutkimus toteutettiin Isossa-Britanniassa toteutetun tutkimuksen pohjalta kääntämällä ja mukauttamalla kysymykset Italiaan sopiviksi. Brittitutkimuksessa alle 20 prosenttia rintasyöpäseulontoihin osallistuneista tiesi alkoholin aiheuttamasta rintasyöpäriskistä.

Tutkijat painottavat kampanjoinnin merkitystä tiedon lisäämiseksi naisten keskuudessa.

Vuonna 2016 syöpä oli merkittävin (29 %) alkoholiin liittyvien kuolemien aiheuttaja Euroopassa (maksakirroosi 20 %, sydän- ja verisuonitaudit 19 %, vammautumiset 18 %). Haitallisen alkoholinkulutuksen vähentäminen on sisällytetty EU:n syöväntorjuntaohjelmaan.

Lähteet
Science Direct (9.6.2021): Limitations in American adults’ awareness of and beliefs about alcohol as a risk factor for cancer
PubMed (21.6.2021): Alcohol Consumption Is a Modifiable Risk Factor for Breast Cancer: Are Women Aware of This Relationship?
Euroopan komissio (3.2.2021): Europe’s Beating Cancer Plan