Koottua tietoa nuuskan käytöstä Pohjoismaissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut tietoa nuuskan käytöstä ja nuuskatuotteista Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Aikuisten päivittäinen nuuskan käyttö on yleisintä Norjassa ja seuraavaksi yleisintä Ruotsissa. Annospussit ovat nousseet käytetyimmäksi nuuskaksi, ja markkinointia suunnataan aiempaa laajemmalle kohderyhmälle.

Tiedot käyvät ilmi THL:n julkaisusta Nuuska Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Miehet käyttävät kaikissa Pohjoismaissa nuuskaa yleisemmin kuin naiset. Kaikkein yleisintä miesten nuuskaaminen on Norjassa ja Ruotsissa, joilla on EU:n poikkeuslupa nuuskan myyntiin. Suomessa, Tanskassa ja Islannissa nuuskan käyttö on selvästi vähäisempää.

Nuuskan käyttöä on tarkasteltu Pohjoismaissa hieman eri ikähaarukoissa. Suomessa 20–64-vuotiaista miehistä nuuskaa käytti päivittäin 5 % vuonna 2019. Ruotsissa 16–84-vuotiaista miehistä nuuskaa käytti 18 % vuonna 2020 ja Norjassa 18–64-vuotiaista miehistä nuuskasi 22 % vuonna 2020.

Naisilla nuuskan päivittäinen käyttö on yleisintä Norjassa (8 %, 18–64-vuotiaat) ja toiseksi yleisintä Ruotsissa (5 %, 16–84-vuotiaat). Suomalaisnaisilla nuuskan käyttö on hyvin harvinaista.

Uusia tuotteita ja markkinointia laajemmalle kohderyhmälle

Viime vuosikymmeninä pohjoismaisilla nuuskamarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Annospussit ovat nousseet irtonuuskan ohi käytetyimmäksi nuuskaksi, ja irtonuuskan käyttö on yhä harvinaisempaa. Esimerkiksi nuuskayhtiö Swedish Match raportoi vuoden 2019 sijoittajaraportissaan, että annospussituotteet kattoivat 86 % Skandinavian markkina-alueen myyntivolyymista.

Nuuskateollisuus on myös tavoitellut aiempaa laajempaa kohderyhmää. Se on esimerkiksi lanseerannut valkoiset annospussit ja pienempiä annos- ja rasiakokoja sekä tuonut erilaisia tunnusomaisia makuja voimakkaasti esiin markkinoinnissa ja pakkausmuotoilussa. Samalla markkinoille on tuotu tuotteita, jotka sisältävät aiempaa enemmän nikotiinia.

Markkinoille on tuotu myös nikotiinipusseja, joissa on hyvin vähän tai ei lainkaan tupakkaa. Niitä myydään nuuskarasioita vastaavissa myyntipakkauksissa, ei-lääkinnällisinä kulutustuotteina ainakin Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Tällaiset nikotiinipussit eroavat lääkinnällisistä, nikotiinikorvaushoitona myytävistä annospusseista siten, että ne eivät käy läpi lääkelain edellyttämää myyntilupaprosessia ja ne voivat sisältää huomattavasti enemmän nikotiinia kuin nikotiinikorvaushoitotuotteet.

Nuuskan nikotiinimäärää ei säännellä

Nuuskan sääntely on poltettavia tupakkatuotteita heikompaa esimerkiksi nikotiinimäärän, tunnusomaisten makujen, terveysvaroitusten sekä vähittäismyyntipakkausten ulkoasun osalta.

Viime vuosina kattavimpiin toimiin nuuskaa myyvistä maista on ryhtynyt Norja, joka soveltaa nuuskaan muun muassa yhdenmukaisia pakkauksia ja esilläpitokieltoa.

Kaikki Pohjoismaat ovat ratifioineet Maailman terveysjärjestön tupakkapuitesopimuksen, joka velvoittaa ehkäisemään sekä nikotiiniriippuvuutta että kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä.

Lähteet
THL: Nuuska Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tutkimuksesta tiiviisti 11/2021.
THL (2021): Nuuska