Ajatuspajat asialle vastustamaan alkoholiohjelmaa

Maailman terveysjärjestö WHO valmistelee uutta alkoholipoliittista toimintasuunnitelmaa, jonka konsultaatiokierros oli vuoden 2020 lopulla. Alkoholiteollisuus osallistui kuulemiseen myös hyödyntämällä tupakkayhtiöiden tukemaa ajatuspajaverkostoa.

Maailman terveysjärjestö WHO haluaa puuttua alkoholin aiheuttamiin haittoihin uudella alkoholipoliittisella toimintasuunnitelmalla 2022–2030.

Alkoholittomuutta edistävän Movendin strategia- ja vaikuttamisjohtaja Maik Dünnbierin mukaan WHO:lle lausunnon antaneiden listalla on yli 70 suurta alkoholiyhtiötä. Dünnbier laskee myös, että lausunnoista 18 tuli talouden vapautta kannattavilta ajatushautomoilta 16 eri maasta. Hän pitää tätä huolestuttavana, koska ajatushautomoiden käyttö on tupakkayhtiöiltä tuttu taktiikka kansanterveyttä parantavien toimien vesittämiseksi. Lisäksi kuulemiseen osallistuneista 18 ajatushautomosta jokainen kuuluu Atlas Network -verkostoon, jolla on ollut pitkäaikainen rahoitussuhde tupakkateollisuuteen. Jotkut ovat saaneet myös suoraan rahoitusta tupakkayhtiöiltä.

Tupakkayhtiöiden käsikirja käytössä

”Atlas Network -verkoston jäsenet pyrkivät voittamaan journalistien ja viranomaisten kunnioituksen ja muuttamaan mielipideilmastoa markkinoiden eduksi. Ne lobbaavat alkoholi- ja tupakkateollisuutta hyödyttävää politiikkaa, joka vahingoittaa ihmisten ja yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia.”

”Se, että alkoholiteollisuus hyödyntää suurten tupakkayhtiöiden verkostoa heikentääkseen WHO:n alkoholipolitiikkaa, herättää kysymyksen, miksi teollisuus saa osallistua ylipäätään”, Dünnbier kyseenalaistaa.

Dünnbier muistuttaa Guardian-lehden vuonna 2019 julkaisemasta analyysistä, jonka mukaan yli sata ajatushautomoa on lobannut näyttöihin perustuvaa tupakkakontrollia vastaan tai vastaanottanut lahjoituksia tupakkateollisuudelta. Monet niistä yhdistivät voimansa esimerkiksi vuonna 2018 kampanjoidakseen tupakkapakkausten ulkoasun yhdenmukaistamista vastaan – ja monet näistä analyysiin listatuista ajatushautomoista antoivat nyt myös alkoholipoliittisen lausuntonsa WHO:lle.

”Ei veronkorotuksia, haitat uskomusta”

Austrian Economics Center syyttää suunnitelman päätelmiä epäloogisiksi, ja sen mukaan suunnitelma voisi aiheuttaa lisähaittoja ja tahattomia seurauksia. Se pitää esimerkiksi WHO:n esittämän alkoholiverotuksen vaikutuksia kohtuuttoman laajoina.

” Jos tavoitteena on vähentää alkoholin haittavaikutuksia, olisi ideaalista supistaa haittakulutuksen roolia esimerkiksi keskittymällä parempaan terveydenhuoltoon sekä tiukempiin rattijuopumusta koskeviin lakeihin.”

Espanjalaisen Fundación Civismon mukaan talouspolitiikka ja pakkokeinot eivät ole syy alkoholikulutuksen vaihteluun ajan mittaan. Civismon mukaan suunnitelmassa pitäisi keskittyä haittakulutukseen sen sijaan, että painotettaisiin kokonaiskulutuksen vähentämistä.

Sloveniassa toimiva Visio Institut puolestaan toteaa, että alkoholikulutuksen kasvavat haitat ovat laajalle levinnyt yleinen uskomus. Instituutti tuo esille muun muassa, että alkoholin tilastoimaton kulutus, kuten salakuljetus ja alkoholin valmistus kotona, liittyy korkeaan verotukseen, köyhyyteen, korruptioon ja naapurimaiden alkoholihinnoitteluun.

”Kuluttajat saattavat reagoida hinnankorotukseen monin tavoin; siirtymällä laittomaan kauppaan, ostamalla edullisempia tuotteita, valmistamalla kotona ja salakuljettamalla.”

WHO:n mukaan alkoholin haittakäyttö aiheuttaa sairauksien ja onnettomuuksien lisäksi noin kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. WHO julkaisi vuonna 2010 alkoholipoliittisen strategian, jonka jalkauttamista WHO haluaa tehostaa uudella toimintasuunnitelmalla.

Lähteet
Movendi (9.3.2021): Big Tobacco’s Strategic Ally Interferes in WHO Alcohol Policy Consultation
WHO (16.11.2020): Developing a Global action plan to reduce the harmful use of alcohol