Tupakan laiton kauppa – kuolemaa, rikollisuutta ja tupakkateollisuuden voittoja

Tupakkatuotteita myydään laittomasti ympäri maailmaa. Pimeiden markkinoiden halvat savukkeet houkuttelevat ihmisiä, pitävät yllä järjestäytynyttä rikollisuutta ja avaavat markkinoita tupakkayhtiöille.

Noin 98 prosenttia laittomasti myydystä tupakasta on alun perin valmistettu laillisesti, mutta on jossain toimitusketjun vaiheessa päätynyt pimeille markkinoille. Väärennettyihin savukkeisiin puolestaan on merkitty väärennetyt logot, joiden on tarkoitus saada tuote näyttämään aidolta.

Tupakan laiton myynti aiheuttaa vakavia seurauksia yksilöille, taloudelle ja hallituksille. Aiheesta kertoo tupakkateollisuuden toimintaa seuraava sivusto STOP – a Global Tobacco Industry Watchdog.

Haittoja ihmisille, taloudelle ja turvallisuudelle

Laittoman tupakkakaupan poistaminen säästäisi arviolta 164 000 ihmishenkeä vuodesta 2030 alkaen. Pimeillä markkinoilla myydyt tupakkatuotteet voivat olla jopa 50 prosenttia halvempia kuin laillisesti myydyt. Halpa hinta tekee tupakoinnin aloittamisesta ja jatkamisesta helpompaa. Halvat savukkeet ovat alaikäisten ja heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien saatavilla.

Salakuljetetuilla ja väärennetyillä savukkeilla kierretään myös tupakointia vähentäviä toimia. Tällaisia ovat mm. yhdenmukaiset tupakkapakkaukset, terveysvaroitukset ja ostoikärajat.

Kun tupakkatuotteita myydään pimeillä markkinoilla, veroja jää maksamatta. Tämä johtaa merkittäviin tappioihin valtioiden tuloissa. Maailmanlaajuisesti valtioiden tappiot ovat jopa 40,5 miljardia dollaria vuodessa.  Jos laiton kauppa loppuisi, pieni- ja keskituloiset maat voisivat saada verotuloja yli 18 miljardia dollaria, ja korkean tulotason maat jopa 13 miljardia dollaria vuodessa.

Lisäksi tupakan laiton kauppa ylläpitää korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua ja terrorismia. Tobacco Control -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa vuodelta 2010 todettiin, että savukkeiden salakuljetus auttoi Afrikan kapinallisia ryhmiä rahoittamaan toimintaansa. Vuonna 2012 Financial Action Task Forcen tekemässä raportissa laittomasta kaupasta todettiin, että laittomasta kaupasta saadulla rahalla tuettiin rikollista toimintaa – myös terrorismia.

Uusia asiakkaita tupakkayhtiöille

Vaikka tupakkayhtiöt tuomitsevat julkisesti laittoman kaupan, se on niille mahdollisuus saada ja pitää ihmiset riippuvaisina.  Salakuljetetut savukkeet ovat halvempia, jolloin yhä useammat ihmiset aloittavat tupakoinnin tai eivät lopeta sitä. Tämä turvaa tupakkateollisuudelle asiakaskunnan ja voitot myös tulevaisuudessa.

Salakuljetetut tuotteet voivat myös lisätä tietoisuutta tuotemerkistä ja tuotteen kysyntää, mikä helpottaa tupakkayhtiöiden pääsyä uusille markkinoille. Esimerkiksi British American Tobaccon väitetään käyttäneen tätä menetelmää päästäkseen entisen Neuvostoliiton markkinoille kommunismin romahdettua 1991.

Tupakkateollisuus esiintyy hyväntekijänä

Laittoman kaupan varjolla tupakkateollisuus on päässyt yhteistyöhön hallitusten ja viranomaisten kanssa sekä mahdollistanut esiintymisen osana ratkaisua. Tupakkateollisuuden uskotaan osallistuvan itse laittomaan kauppaan, mutta siitä huolimatta tupakkayhtiöt ovat antaneet lahjoituksia esimerkiksi Euroopan petostentorjuntavirastolle, YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaiselle toimistolle (UN Office on Drugs and Crime) sekä Interpolille.

Tupakkayhtiöt yrittävät myös päästä osaksi tupakkaa koskevaa sääntelyä tarjoamalla koulutusta lainvalvontaa tekeville viranomaisille. Esimerkiksi Philip Morris International väittää kouluttaneensa vuonna 2019 yli 6000 virkailijaa yli 20 maassa Euroopassa. Tupakkateollisuuden mahdollisuudet viranomaisyhteistyön rakentamiseen todennäköisesti murenisivat, mikäli tupakan laiton kauppa loppuisi tai vähenisi merkittävästi.

Tupakkateollisuus käyttää laitonta kauppaa argumenttina tupakointia torjuville toimenpiteille. Se väittää, että yhdenmukaiset tupakkapakkaukset johtavat salakuljetuksen lisääntymiseen. Näin ei kuitenkaan ole käynyt esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Australiassa, jossa yhdenmukaiset pakkaukset ovat käytössä. Toinen tupakkateollisuuden yleinen väite on, että laiton kauppa lisääntyy, jos tupakkaveroa korotetaan ja savukkeet kallistuvat. Todellisuudessa laitonta kauppaa on vähemmän maissa, joissa tupakkavero ja tupakan hinta ovat korkeat.

Laiton kauppa voidaan lopettaa

Tupakkatuotteiden laittoman kaupan lopettamista koskevassa Maailman terveysjärjestön lisäpöytäkirjassa on tällä hetkellä 62 osapuolta, Suomi ei ole vielä vahvistanut lisäpöytäkirjaa. Sen päätavoitteena on turvata tupakkatuotteiden toimitusketju siten, etteivät tuotteet päädy pimeille markkinoille. Tupakkateollisuudesta riippumattomat, tupakkatuotteiden seuranta- ja jäljitysjärjestelmät ovat tärkeitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Tupakkatuotteiden laiton kauppa on mahdollista lopettaa monialaisella, kansainvälisellä yhteistyöllä ja sitoutumalla siihen, ettei tupakkayritysten anneta sekaantua laitonta kauppaa rajoittaviin toimiin.

Lähteet
Financial Action Task Force (2012): Illicit Tobacco Trade (pdf)
STOP – a Global Tobacco Industry Watchdog (2.3.2021): Illicit Tobacco Trade: Who It Hurts and Who It Helps
Tobacco Atlas: Illicit Trade
Tobacco Control (3.2.2011): Blood cigarettes: cigarette smuggling and war economies in central and eastern Africa
Tobacco Control (2.6.2004): Moving East: how the transnational tobacco industry gained entry to the emerging markets of the former Soviet Union—part II: an overview of priorities and tactics used to establish a manufacturing presence
Tobacco Free Kids (6/2009): How Eliminating the Global Illicit Cigarette Trade Would Increase Tax Revenue and Save Lives (pdf)
WHO (2021): Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products