WHO huolissaan alkoholin mainonnasta verkossa

Maailman terveysjärjestö WHO korostaa raportissaan alkoholin verkkomainonnan valvontaa erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi.

WHO Euroopan  julkaisema raportti alkoholin markkinoinnista painottaa digitaalisten ympäristöjen kasvanutta roolia alkoholimainonnassa.  Verkkoympäristöjen haasteet tulisi tiedostaa paremmin koko Euroopassa. Lisäksi tarvitaan poliittista sitoutumista puuttua alkoholimainontaan verkossa niin paikallisella tasolla kuin globaalistikin.

Alkoholimainonnan kielto tai kattavat rajoitukset ovat WHO:n mukaan yksi tehokkaimmista keinoista – verotuksen ja saatavuuden rajoittamisen ohessa – torjua alkoholin haitallista käyttöä. Tutkimusten mukaan alkoholimainonta vaikuttaa juomatapoihin, ja sillä on yhteys erityisesti nuorten alkoholin käyttöön. Nuoret kuluttavat runsaasti digitaalisia sisältöjä, ja  tärkeää ja siksikin on tärkeää sisällyttää verkossa tapahtuva markkinointi sääntelyyn.

Nuoret alttiita digitaaliselle mainonnalle

Mainostajien on helppo tavoittaa nuoret verkossa, kun natiivimainonta (sisältö, joka ei näytä mainokselta) sekoitetaan nuorten suosimiin sisältöihin. Siksi tarvitaan kiireellisesti yhteiset käytännöt, jotka auttaa erottamaan natiivimainonnan, käyttäjien tuottaman sisällön ja muut kaupalliset viestit toisistaan. Sisältöjen todelliset lähettäjät ovat erityisesti lapsille ja nuorille vaikeasti tunnistettavissa.

WHO muistuttaa verkossa tapahtuvan markkinoinnin luonteesta – se on vuorovaikutteista ja sitouttavaa. Siten se tekee myös kuluttajista itsestään markkinoijia, kun he tykkäävät päivityksistä, kommentoivat niitä ja tägäävät niihin ystäviään. Sosiaalisessa mediassa alkoholiin liittyvät positiiviset sisällöt ovat yleisempiä kuin negatiiviset, ja ne saavat muita päivityksiä enemmän tykkäyksiä ja kommentteja.

”Alkoholibrändeiltä pitää vaatia vähintään ikärajoitusten noudattamista markkinoinnissaan”, raportissa todetaan.

Suomen alkoholimainontaa koskeva lainsäädäntö tuodaan raportissa esille ainutlaatuisena esimerkkinä. Suomen laki rajoittaa alkoholin verkkomainontaa, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kilpailujen ja arvontojen järjestäminen sosiaalisessa mediassa on kiellettyä. Alkoholibrändit eivät myöskään saa hyödyntää käyttäjien luomaa sisältöä tai tuottaa sisältöä, joka on erityisesti tarkoitettu sosiaalisessa mediassa jaettavaksi. Alkoholimainontaa sosiaalisessa mediassa tutkinut Emmi Kauppila Helsingin yliopistolta kuitenkin kertoo blogissa, ettei mainosten ikärajoitus aina toimi tehokkaasti.

Tutkijat ovat ehdottaneet esimerkiksi tupakkasopimuksen kaltaista sitovaa kansainvälistä sopimusta koskemaan alkoholia sekä kansainvälisen alkoholimarkkinoinnin säännöstön kehittämistä.

Lähteet
WHO Europe (2020): Alcohol marketing in the WHO European Region. Update report on the evidence and recommended policy actions
Emmi Kauppilan blogi (6.9.2019): #PleaseShare – Nuoret ja alkoholimainonta sosiaalisessa mediassa