WHO: sähkösavukkeiden käyttö nuorilla yleisempää kuin tupakointi – alkoholi eniten käytetty päihde

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopassa, Keski-Aasiassa ja Kanadassa toteuttama kysely antaa huolestuttavan kuvan nuorten päihteiden käytöstä. 15-vuotiaista yli puolet on kokeillut alkoholia ja joka viides käyttänyt äskettäin sähkösavuketta.

Tiedot käyvät ilmi WHO:n Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) -kyselystä, joka toteutettiin 44 maassa Euroopassa, Keski-Aasiassa ja Kanadassa vuosina 2021–2022. Kyselyyn vastasivat 11-, 13- ja 15-vuotiaat lapset ja nuoret.

Erot päihteiden käytössä ovat sukupuolten välillä kaventuneet. Tyttöjen tupakointi, sähkösavukkeen käyttö ja alkoholin kulutus on 15 ikävuoteen mennessä tullut poikien tasolle tai ylittänyt sen.

Alkoholi on nuorten eniten käyttämä päihde

Kyselyyn vastanneista 15-vuotiaista 57 prosenttia (pojat 56 %, tytöt 59 %) oli kokeillut alkoholia ainakin kerran ja 37 prosenttia (pojat 36 %, tytöt 38 %) oli käyttänyt alkoholia 30 viime päivän aikana.

Noin yhdeksän prosenttia nuorista kaikissa tutkituissa ikäryhmissä oli ollut vähintään kahdesti humalassa. Määrä kasvoi hälyttävästi 13 ja 15 ikävuoden välillä. 13-vuotiaista vähintään kahdesti humalassa oli ollut viisi prosenttia ja 15-vuotiaista 20 prosenttia.

Myös 30 viime päivän aikana humalassa olleiden määrä kasvoi iän myötä. 13-vuotiaiden keskuudessa luku oli viisi prosenttia ja 15-vuotiailla jo 15 prosenttia.

WHO:n mukaan luvut osoittavat, että alkoholin juominen on normalisoitua ja alkoholia on laajasti saatavilla. Lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin haitoilta tarvitaan kiireesti parempia poliittisia toimia.

Sähkösavukkeen käyttö ylittänyt tupakoinnin

Sähkösavukkeiden käyttö on nuorilla jo yleisempää kuin perinteisten savukkeiden polttaminen. 15-vuotiaista 32 prosenttia vastasi käyttäneensä joskus sähkösavuketta ja 20 prosenttia 30 viime päivän aikana.

Sähkösavukkeen käyttö on tupakointia yleisempää heti 13 ikävuodesta alkaen. 13-vuotiaista 11 prosenttia ilmoitti polttaneensa joskus savukkeen, kun sähkösavuketta oli käyttänyt 16 prosenttia. Viisi prosenttia 13-vuotiaista oli tupakoinut 30 viime päivän aikana, kun vastaava luku sähkösavukkeen käytössä oli yhdeksän prosenttia.

WHO:n mukaan sähkösavukkeet ovat uusi kansanterveysongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan kohdennettuja toimia, mukaan lukien puuttumista haitalliseen tuotesijoitteluun videopeleissä, viihdeohjelmissa ja muussa nuorille suunnatussa multimediasisällössä.

WHO suosittelee ennaltaehkäiseviä toimia

Nuorten alkoholin sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi on pikaisesti toteutettava kokonaisvaltaisia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa:

  • valmisteverojen korottamien
  • tupakka- ja nikotiinituotteiden saatavuuden rajoittaminen esimerkiksi lyhentämällä liikkeiden aukioloaikoja, vähentämällä myyntipisteitä ja noudattamalla ikärajoja
  • kaikkien makuaineiden, mukaan lukien mentolin, kieltäminen tupakka- ja nikotiinituotteista
  • mainonnan, myynnin edistämisen ja sponsoroinnin kiellon kattava toimeenpaneminen – myös sosiaalisessa mediassa.

Lähteet
WHO (25.4.2024): Alcohol, e-cigarettes, cannabis: concerning trends in adolescent substance use, shows new WHO/Europe report
WHO (2024): A focus on adolescent substance use in Europe, central Asia and Canada, Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey, Volume 3 (pdf)