TV-sarjojen tupakointi voi altistaa nuoret sähkösavukkeen käyttöön

Yhdysvaltalaistutkimuksessa selvitettiin Netflix- ja tv-sarjoissa näytettyjen tupakka- ja sähkösavukesisältöjen vaikutusta nuoriin. Havaittiin, että tupakka-aiheiset kuvasisällöt voivat vaikuttaa nuorten sähkösavukkeen käyttöön. Tutkimuksen perusteella nuorten altistumista näille kuvasisällöille pitää vähentää kaikilla media-alustoilla.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että elokuvissa näytettävä tupakointi altistaa nuoret tupakointiin myös tosielämässä. Sen sijaan tv-sarjojen vaikutuksista tiedetään vähemmän. Tutkimuksessa arvioitiin tiettävästi ensimmäistä kertaa Netflix-, tv- ja kaapeli-tv-sarjoissa näytetyn tupakoinnin ja sähkösavukkeen käytön vaikutusta nuoriin. Tutkimukseen osallistui 4604 15-21-vuotiasta.

Tulokset viittaavat siihen, että sarjoissa näytettävälle tupakoinnille tai sähkösavukkeen käytölle altistuminen voi vaikuttaa nuorten myöhempään sähkösavukkeen käyttöön. Tupakoinnin aloittamiseen ei havaittu merkittävää yhteyttä. Tämä voi tutkijoiden mukaan johtua siitä, että yhdysvaltalaisnuoret ylipäätään käyttävät todennäköisemmin sähkösavuketta kuin tupakoivat. Tupakointi on vähentynyt, mutta sähkösavukkeen käyttö on lisääntynyt nuorilla Yhdysvalloissa lähes 28 prosenttiin.

Tutkijoiden mukaan nuorten altistumista tupakkasisällöille pitäisi rajoittaa kaikilla viihteellisillä media-alustoilla. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kuvasisältöjen huomioimista TV:n ikärajasuosituksissa sekä tupakanvastaisten sisältöjen näyttämistä ennen tupakka-aineistoja sisältäviä ohjelmia. Tuotantoyhtiöitä tulisi kannustaa jättämään tupakka-aiheiset sisällöt pois ohjelmista.

”Sarjojen tupakkasisältöjen vaikutusta tulee seurata jatkuvasti. Sarjojen määrä kasvaa, ja uudet tuotteet tulevat niissä esille”, tutkijat toteavat.

Tupakkasisältöjen määrä kasvaa

Tutkimuksen mukaan kuvasisältöjen määrä on merkittävä: mitä enemmän tupakka- tai sähkösavukesisältöjä, sitä selvemmin havaittava haittavaikutus.

Tupakkasisältöjen esiintyvyys – toisin kuin elokuvissa – kasvaa sarjoissa. Vastaavasti nuorten elokuvissa käynti on vähentynyt, mutta maksullisten suoratoistopalvelujen käyttö lisääntynyt.  Nuorten suosimille sarjoille tehdyn sisällönanalyysin mukaan 86 prosenttia sarjoista sisälsi tupakka-aineistoa. Netflixissä tupakkasisältöjen esiintyvyys oli kasvanut merkittävästi.

Lisätutkimusta tarvitaan tähän tutkimukseen osallistuneita nuorempien, mahdollisesti mediasisällöille vielä alttiimpien osalta. Lisätutkimus on tarpeen myös tupakka- ja sähkösavukeaiheisten kuvasisältöjen vaikutuksista kahden tai useamman eri tupakka- ja nikotiinituotteen käyttöön.

Tässä tutkimuksessa nuorten tupakka- ja sähkösavukesisällöille altistumista selvitettiin kysymällä nuorten suosimien sarjojen (Big Bang Theory, Daredevil, Once Upon a Time, American Horror Story, Modern Family, Fuller House, Orange is the New Black, The Walking Dead ja Stranger Things) katselusta. Aineisto koottiin helmi-maaliskuussa 2018 sekä helmi-maaliskuussa 2019.

Lähde
Preventive Medicine (2020): Exposure to tobacco content in episodic programs and tobacco and E-cigarette initiation  (pdf)