Selvin päin kesään! -kampanja kannustaa juhlimaan ilman päihteitä

Selvin päin kesään! -kampanja muistuttaa, että terveellinen ja turvallinen kesän viettäminen on lapsille ja nuorille kannustavin palkinto pitkän koulutyön jälkeen – olivat juhlimismahdollisuudet millaiset tahansa. Kampanja järjestetään 18. kerran.

Selvin päin kesään! -kampanja kannustaa aikuisia pitämään yhdessä huolta lapsista ja nuorista varmistamalla heille terveelliset ja turvalliset elinolosuhteet. Samalla se antaa tukensa terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalityön sekä poliisin ja pelastusalan toimijoille nykyisessä poikkeustilanteessa.

”Nuorten terveellisen kesän tulee olla yhteinen päämäärämme. Siksi kaikkien kasvatusvastuussa olevien aikuisten on autettava ja tuettava tässä nuoria”, kampanjan tiedotteessa painotetaan.

Tämän vuoden kampanjassa nuoret kannustavat toisiaan somessa päihteettömän vapaa-ajan ja kesän viettämiseen. He kertovat videoillaan odotuksiaan ja toiveitaan kesästä.

Nuoret tarvitsevat vanhempien vastuullisen esimerkin

Kampanja tuo myös esille, että koronaviruspandemia osoittaa terveyden ja hyvinvoinnin arvon.

”Perusterveyttä heikentävä päihteidenkäyttö alentaa puolustuskykyä ja on siten aina merkittävä sairastumisriski.”

”Eristäytymisen ja kotona vietettyjen viikkojen myötä alkoholin myyntiluvut ovat kasvaneet Suomessa. Tilanne on huolestuttava myös lasten ja nuorten kannalta.”

Kampanja painottaa, että nuoriso tarvitsee vanhemmiltaan vastuullisen esimerkin terveyden ylläpitämiseen. Hetkessä muuttuneet nuorten opiskelu- ja harrastusolosuhteet tulee turvata vanhempien kannustavalla myötäelämisellä ja jaksamista ylläpitävällä yhdessäololla.

”Nyt on aika tukea maamme nuorisoa pysyvästi terveelliseen ja päihteettömään tulevaisuuteen. Ketään ei saa jättää yksin! Kannustus päihteettömyyteen on paras johdatus terveeseen tulevaisuuteen.”

Kampanjakumppaneina ovat Raittiuden Ystävät ry:n lisäksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Sininau-haliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Suomen Valkonauhaliitto ja Viron Raittiusliitto.