Hallitusten varmistettava tupakoinnin torjunta koronapandemiassa

Eurooppalainen Smoke Free Partnership -järjestö painottaa, että hallitusten on korostettava tupakan käytön riskejä koronapandemian aikana ja varmistettava tupakoinnin lopettamisen tuki.

Verkoston kannanotto on tarkoitettu päätöksentekijöille, terveydenedistäjille ja tiedotusvälineille. Suomen ASH on yksi   kannanotossa mukana olevista organisaatioista.

Smoke Free Partnership listaa tupakoinnin torjunnan tärkeimpiä toimia, jotka on otettava huomioon koronapandemian aikana:

  • Tupakan käyttö on yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua koronaviruksen vakavaan muotoon ja kuolla sairauteen.
  • Jotta säästettäisiin ihmishenkiä, hallitusten on korostettava tupakan käytöstä aiheutuvia riskejä pandemian aikana ja jatkettava tupakoinnin torjuntaa sekä EU- että kansallisella tasolla.
  • Hallitusten on varmistettava, että tupakan käyttäjillä on pääsy riippumattomaan, näyttöön perustuvaan tietoon sekä tupakasta vieroitusta tarjoavaan neuvontaan ja -palveluihin.
  • Hallitusten on varmistettava, ettei tupakkateollisuus osallistu terveyspoliittiseen päätöksentekoon, hyödynnä sosiaalisen- ja yritysvastuun kaltaista toimintaa eikä siten puhdista mainettaan.

Tupakointi heikentää terveydenhuollon kestävyyttä

Smoke Free Partnership peräänkuuluttaa myös pitkän ajan kuluessa toteutettavia toimia. Hallitusten on pohdittava pitkällä tähtäyksellä terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä. Keskusteluun on sisällytettävä tärkeät toimenpiteet, joilla tarttuvia ja ei-tarttuvia tauteja ehkäistään. Smoke Free Partnershipin mukaan terveysjärjestöt tulisi ottaa keskusteluihin, sillä tupakointi on vaikuttanut haitallisesti terveydenhuoltojärjestelmiin ennen pandemiaa ja sen aikana.

Lähde
Smoke Free Partnership (21.4.2020): SFP Coalition statement on COVID-19 and tobacco control