Hallitusten varmistettava tupakoinnin torjunta koronapandemiassa

Eurooppalainen Smoke Free Partnership -koalitio painottaa kannanotossaan, että hallitusten on korostettava tupakan käytön riskejä koronapandemian aikana ja varmistettava tupakoinnin lopettamisen tuki.

Kannanotto on tarkoitettu päätöksentekijöille, terveydenedistäjille ja tiedotusvälineille. Suomen ASH on yksi Smoke Free Partnership -koalition kannanotossa mukana olevista organisaatioista.

Smoke Free Partnership listaa tupakoinnin torjunnan tärkeimpiä toimia, jotka on otettava huomioon koronapandemian aikana:

  • Tupakan käyttö on yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua koronaviruksen vakavaan muotoon ja kuolla sairauteen.
  • Jotta säästettäisiin ihmishenkiä, hallitusten on korostettava tupakan käytöstä aiheutuvia riskejä pandemiassa ja jatkettava tupakoinnin torjuntaa EU- ja kansallisella tasolla.
  • Hallitusten on varmistettava, että tupakan käyttäjillä on pääsy riippumattomaan, näyttöön perustuvaan tietoon sekä vieroitusneuvontaan ja -palveluihin.
  • Hallitusten on varmistettava, ettei tupakkateollisuus osallistu terveyspoliittiseen päätöksentekoon, hyödynnä sosiaalisen- ja yritysvastuun kaltaista toimintaa, eikä siten puhdista mainettaan.

Tupakointi heikentää terveydenhuollon kestävyyttä

Smoke Free Partnership peräänkuuluttaa myös toimia pitkällä aikavälillä. Hallitusten on pohdittava pitkällä tähtäyksellä terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä. Keskusteluun on sisällytettävä tärkeät toimenpiteet, joilla tarttuvia ja ei-tarttuvia tauteja ehkäistään. Smoke Free Partnershipin mukaan koalitio tulisi ottaa keskusteluihin, sillä tupakointi on vaikuttanut haitallisesti terveydenhuoltojärjestelmiin ennen pandemiaa ja sen aikana.

Lähde: Smoke Free Partnership