fbpx

Tupakan viljelyssä yhä runsaasti lapsityövoimaa

Moni ei tule ajatelleeksi, että savukkeiden tuotannossa käytetään lapsityövoimaa. Tämä koskee myös Euroopassa myytäviä savukkeita.

The Guardianin -lehden tekemän selvityksen mukaan tupakan tuotannossa käytetään edelleen lapsityövoimaa. Vaikka tupakkayhtiöt kertovat tekevänsä kaikkensa lapsityövoiman käytön estämiseksi, sen käyttö rehottaa ja on kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan jopa lisääntymään päin, kun tupakan tuotanto siirtyy paremmin pärjääviltä alueilta (mm. Turkki, USA) Afrikan ja Aasian köyhimpiin maihin.

Kansainvälinen lastenoikeusjärjestö Plan on raportoinut lapsityövoiman käytöstä eteläisessä Afrikassa sijaitsevan Malawin tupakkaviljelyksillä. Planin mukaan pelkästään Malawin tupakanviljelmillä työskentelee noin 78 000 lasta. Mutta lapsityövoimaa käytetään myös  muissa maissa, kuten mm. Brasiliassa, Indonesiassa, Yhdysvalloissa, kertoo saksalainen Unfairtobacco-projekti.

Osa Planin haastattelemista lapsista työskenteli tupakan viljelyssä palkattomana työvoimana auttaakseen perheitään viljelyn kiireaikana, mutta he käyvät muutoin koulua. Osa lapsista työskenteli pääsemättä kouluun lainkaan.

Raskasta työtä ja väkivaltaa

Lapset aloittavat työnsä jo  5-vuotiaana tekemällä siemenvaot kääntämällä maata ja kaatamalla puita. He kitkevät rikkakasveja pelloilta, lannoittavat tupakkakasveja ja suihkuttavat torjunta-aineita ilman suojavarusteita.

Vihreiden tupakanlehtien korjuun aikana lapset ovat alttiita nikotiinimyrkytyksen riskille, koska märkien lehtien nikotiini imeytyy ihonsa kautta heidän elimistöönsä. Pieni määrä neurotoksista ainetta aiheuttaa jo vakavan nikotiinimyrkytyksen nimeltä Green Tobacco Sickness. Tämä sairaus aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä ja huimausta. Plan Internationalin tekemät tutkimukset osoittavat, että Malawin lapsityöntekijöillä nikotiinia saattaa imetyä ihon läpi jopa 54 milligrammaa  päivässä. Tämä määrä vastaa 50 savukkeen sisältämää nikotiinia.

Lapset tekevät tupakkaviljelmillä samoja töitä kuin aikuiset, myös samoilla raskailla työkaluilla, kuten kuokilla. Planin haastattelemien lasten työpäivän pituus on keskimäärin 12 tuntia. Työpäivän aikana heille tarjottiin tyypillisesti yksi ateria. Lapset kertoivat, että jos he eivät saa päivän töitä määräajassa valmiiksi, se vähennetään ennestään pienestä palkasta.

”Työskentelimme päivän keräten tupakkaa. Klo 18 jälkeen oli ruoka-aika, minkä jälkeen aloitimme niputtamisen klo 20 saakka. Niputtamisen jälkeen kannoimme tupakat painokoneelle. Kun en jaksanut kantaa kymmentä nippua tunnissa, en saanut palkkaa, ainoastaan ruoan.,” kertoi 13-vuotias tyttö.

The Guardian listaa terveysriskejä, joille tupakan viljelyssä työskentelevät altistuvat. Niitä ovat esimerkiksi vihreän tupakan aiheuttama sairaus, myrkyllisille torjunta-aineille altistuminen, pitkäjaksoinen työskentely auringon paahteessa, korkeassa lämpötilassa. Sekä the Guardian että Plan tuovat esille myös heikot mahdollisuudet henkilökohtaiseen hygieniaan, mikä myös aiheuttaa terveyshaittoja.

Lisäksi lapset altistuvat tupakkaviljelmillä valvojiensa fyysiselle väkivallalle. Planin tapaamien lasten mukaan valvojat potkivat, löivät käsin sekä kepillä. Tyttöjä käytetään myös seksuaalisesti hyväksi. Monet järjestön haastattelemista lapsista kärsivät unettomuudesta ja painajaisista.


Vihreän tupakan aiheuttama sairaus

  • Terveysriski tupakan viljelyssä työskenteleville.
  • Aiheuttajana tupakkakasvista ihon läpi imeytyvä nikotiini.
  • Lapset erityisen alttiita, koska imeytyvän nikotiinin määrä on suuri lasten fyysiseen kokoon nähden, heillä on heikko nikotiinin sietokyky ja he eivät ole tietoisia altistumisensa riskeistä.
  • Oireita mm. pahoinvointi, hengitysvaikeudet, verenpaineen ja sydämen sykkeen vaihtelut.

Katso myös

The Guardian (25.6.2018): Child labour rampant in tobacco industry

Plan International (2008): Hard work, long hours and little pay. Participatory research with children working on tobacco farms in Malawi Tackling Child Labour on Malawi’s Tobacco Farms

Unfairtobacco: Child Labour in Tobacco Growing

Lisää tietoa