Tupakkatuotteiden jäljitettävyystunnisteiden antaja valittu

EU:n tupakkatuotedirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukset merkitään yksilöllisellä tunnisteella. Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut pakollisten tunnisteiden antajaksi slovakialaisen yrityksen, Allexis s.r.o:n.

Yritys antaa seuraavat viisi vuotta tupakkalain vaatimat tunnisteet Suomen markkinoille saatettaville tupakkatuotteille.

Yksilöllisten tunnisteiden lisäksi kaikilla tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla tahoilla on oltava tunnistekoodit. Kaikkien toimitusketjuun osallistuvien, esimerkiksi vähittäismyyjien, on siis haettava Allexis s.r.o:lta itselleen tunnistekoodeja. Valmistajat ja maahantuojat hakevat lisäksi pakkausten yksilöllisiä tunnisteita.

Tunnisteet tupakkapakkauksiin toukokuussa

STM kertoo tiedotteessaan, että savukkeiden ja kääretupakan pakkauksissa on oltava yksilölliset tunnisteet 20.5.2019 lähtien. Ennen 20.5.2019 valmistetut pakkaukset saavat olla liikkeessä vuoden, 20.5.2020 saakka. Muihin tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin ja kääretupakkaan sovelletaan sääntelyä 20.5.2024 alkaen.

Taustalla laittoman kaupan ehkäisy

Tupakkatuotteiden jäljitettävyys- ja turvaominaisuuksien tarkoitus on ehkäistä tupakan laitonta kauppaa. Niiden avulla voidaan vähentää lainvastaisten tupakkatuotteiden tarjontaa ja vaikuttaa samalla tupakoinnin yleisyyteen. Jäljitettävyys- ja turvaominaisuuksilla on siten tärkeä osa kansanterveyden, valtioiden talouden ja laillisten talouden toimijoiden suojaamisessa.

Lähteet
STM (27.3.2019): Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän tunnisteiden antajaksi Suomessa Allexis s.r.o.
Valvira: Laittoman kaupan ehkäisy