Selvitys: Nuuskaa pidetään yhä urheilijalle sopivana päihteenä

Syöpäjärjestöjen teettämän selvityksen mukaan nuuskaa pidetään usein urheilijalle tupakkaa tai alkoholia sopivampana päihteenä. Nuuskan terveyshaitoista ei selvityksen perusteella olla urheilun piireissä yleisesti tietoisia ja niitä verrataan usein tupakkaan.

Selvityksen aineisto kerättiin haastattelemalla 16-17-vuotiaita jalkapallon, jääkiekon ja salibandyn kilpa- ja edustustason pelaajia, heidän vanhempiaan sekä lajiliittojen, seurojen ja joukkueiden toimijoita pääkaupunkiseudulta ja Oulun seutukunnasta.

Nuuskan käyttöä perusteltiin haastatteluissa usein sillä, ettei sillä koettu olevan huomattavasti urheilusuorituksen kannalta negatiivisia vaikutuksia. Nuuskan käyttöön ei suhtauduta samalla tavoin negatiivisesti kuin esimerkiksi tupakointiin.

”Savukkeiden polttaminen on niin tuhoisaa terveydelle ja suorituskyvylle, että vertailussa saattaa hämärtyä se, että molemmat ovat terveydelle haitallisia tuotteita. Lisäksi tutkimusten mukaan suuri osa nuuskaa käytävistä nuorista myös tupakoi vähintään satunnaisesti, jolloin yhden tupakkatuotteen käyttö näyttää johtavan sallivampaan suhtautumiseen myös muita tupakka- ja nikotiinituotteita kohtaan”, selvityksen toteuttajat Jenna Venäläinen, Risto Fonselius ja Pekka Salminen toteavat julkaisun Pohdinta-osiossa.

”Toistuvien nikotiiniannosten ja vieroitusoireiden takia nuuskan käyttäjän keho on jatkuvassa rasitus- ja stressitilassa. Nuuskan käyttö heikentää urheilijan palautumista. Suoritusta ei voi nikotiinin avulla parantaa”, painotetaan myös Syöpäjärjestöjen tiedotteessa.

Vanhemmat toivovat täyskieltoa

Selvityksen mukaan urheiluseurat puuttuvat nuuskan käyttöön sääntöjen avulla. Haastatteluihin osallistuneissa seuroissa ja joukkueissa on virallinen nollatoleranssi nuuskan käytölle. Sitä kuitenkin pidettiin hankalana urheilujoukkueiden kannalta, koska nuuskan käytöstä rankaisemiseen ei ollut vakiintuneita, hyviä käytäntöjä.

Lisäksi vastuunjako nuorten nuuskattomuuden edistämisessä vaikuttaa olevan eri toimijoiden välillä epäselvä. Urheilijoiden vanhemmat toivovat nuuskan käytön täyskieltoa urheiluympäristöön ja sitä, että nuuskan käyttöä kontrolloitaisiin tarkemmin kouluissa ja harrastuksissa. Valmentajan esimerkkiä pidetään tärkeänä nuuskattomuuden edistämisessä. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että nuuskan käyttö on valmentajien keskuudessa yleistä.

”Mikäli nuorten auktoriteettina urheiluympäristössä toimivat valmentajat käyttävät julkisesti nuuskaa, on haastavaa saada nuoret uskomaan, ettei nuuskan käyttö sovi urheilulliseen elämäntapaan”, selvityksessä todetaan.

Selvityksen otos ei ole yleistettävissä kaikkiin nuorten urheiluseuroihin -ja joukkueisiin.

Lähteet
Syöpäjärjestöt (3.9.2019): Nuorisourheilun parissa toimivat eivät pidä nuuskaa terveydelle vaarallisena
Syöpäjärjestöt (2019): Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa. Selvitys nuuskan välittämisestä ja nuuskaan liittyvistä asenteista joukkueurheilun toimintaympäristössä. (pdf)