Yhdenmukaiset savukepakkaukset vähentävät kiinnostavuutta

Miten savukkeiden tuotepakkausten yhdenmukaistaminen vaikuttaa nuorten tupakkaan liittyviin asenteisiin? Asiaa tutkittiin Australiassa, jossa tuotepakkaukset yhdenmukaistettiin ja niihin lisättiin suuremmat terveysvaroitukset vuonna 2012.

Tavoitteena oli selvittää tuotepakkausten yhdenmukaistamisen vaikutukset pitkällä aikavälillä. Asiaa selvitettiin kyselytutkimuksella 12–17-vuotiaille koululaisille vuosina 2011, 2013 – 2014 ja 2017. Nuoret arvioivat neljän suositun savukemerkin eroja tupakoinnin helppouden, lopettamisen, riippuvuuden aiheuttamisen, haitallisuuden ja pakkauksen houkuttavuuden osalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten nuoret huomioivat pakkausten graafiset terveysvaroitukset. Tuotepakkausten yhdenmukaistamisen vaikutuksia selvitettiin sekä tupakoitsijoiden että tupakoimattomien ryhmissä.

Tutkimuksen perusteella yhdenmukaiset tuotepakkaukset ovat vähentäneet tupakkaan liittyviä positiivisia asenteita. Eri tuotemerkkeihin liitetyt positiiviset luonnehdinnat vähenivät vuosien 2011 ja 2013 välillä ja edelleen vuosien 2013 ja 2017 välillä. Tuotepakkauksia arvioitiin negatiivisemmin vuonna 2017 kuin vuonna 2011.  Viimeisimpänä tutkimusjaksona (2017) harvemmat olivat enää sitä mieltä, ja useammat epävarmoja siitä, että tuotemerkit eroavat toisistaan riippuvuuden aiheuttamisen, haitallisuuden tai tupakoinnin helppouden osalta kuin vuonna 2011. Kaikkina tutkimusvuosina ne nuoret, jotka itse olivat tupakoineet, arvioivat tuotepakkaukset positiivisemmiksi kuin tupakoimattomat.

Vaikka savukkeisiin liitetty positiivisuus väheni, suhtautuminen pakkausten graafisiin terveysvaroituksiin ei muuttunut tutkimusjakson aikana. Tutkijat viittaavat kuitenkin aikuisväestölle kohdennettuihin tutkimuksiin, joissa terveysvaroituksen koolla on todettu olevan yhteys huoleen, negatiiviseen vaikutukseen ja varoituksen tiedostamiseen. Tutkijoiden mukaan aikuiset tupakoitsijat kuluttavat keskimäärin enemmän savukkeita kuin nuoret, jolloin aikuiset myös näkevät terveysvaroitukset useammin.

Tutkimuksen tekijät toteavat, että tuotepakkausten yhdenmukaistamisen taustalla oli näyttö siitä, että brändätyt savukepakkaukset lisäävät houkuttavuutta ja tupakointia, mutta vähentävät terveysnäkökulmaa. Esimerkiksi tuotepakkauksen vaalea väri ja kuvaukset ’kevyt’, ’mieto’ ja ’pehmeä’ yhdistyvät haitattomampiin tuotteisiin.

Tuotepakkausten yhdenmukaistaminen on verrattain uusi asia, minkä vuoksi yhdenmukaistamisen vaikutuksista nuoriin ’tosielämässä’ on vähän tutkimuksia. Erään tutkimuksen havainto oli, että nuoret pitivät savukepakkauksia ja myös tupakoitsijoita vähemmän positiivisina 6-12 kuukautta tuotepakkausten yhdenmukaistamisen jälkeen kuin ennen yhdenmukaistamista. Ranskalaistutkimus puolestaan osoitti, että nuoret tupakoitsijat eivät kiinnittyneet käyttämäänsä tuotemerkkiin eivätkä pitäneet sitä muihin savukemerkkeihin verrattuna haitattomampana pakkausten yhdenmukaistamisen jälkeen.

Lähde
Tobacco Control  (20.8.2019): Long-term impact of plain packaging of cigarettes with larger graphic health warnings: findings from cross-sectional surveys of Australian adolescents between 2011 and 2017