Euroopassa kuolee alkoholin vuoksi 800 henkilöä päivittäin

Maailman terveysjärjestö WHO vaatii Euroopan valtioilta toimenpiteitä alkoholin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Alkoholin haitallinen kulutus ei ole vähentynyt odotetulla tavalla Euroopassa, ja alkoholin aiheuttama kuolleisuus on yleisempää kuin muualla maailmassa.

Euroopassa kuolee alkoholiin liittyvistä syistä vuosittain 290 000 henkeä, mikä tarkoittaa noin 800 ennenaikaista kuolemaa päivässä. Lisäksi suhteellisesti suuri osa alkoholin aiheuttamista haitoista tapahtuu nuoruudessa – neljäsosa nuorten ennenaikaisista kuolemista liittyy alkoholiin. Näin siitä huolimatta, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi ovat allekirjoittaneet eurooppalaisen toimintasuunnitelman alkoholin haitallisen käytön vähentämiseksi vuosina 2012–2020.

WHO vaatii Euroopan mailta toimenpiteitä alkoholin haitallisen käytön vähentämiseksi. Järjestön julkaisema tilanneraportti Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries 2019 osoittaa, että alkoholin kulutus henkeä kohti ei ole merkittävästi vähentynyt vuosien 2010 ja 2016 välillä.

Yli kolme pulloa viiniä viikossa

Eurooppalaiset – 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat EU-maiden sekä Norjan ja Sveitsin asukkaat – juovat viikoittain keskimäärin yli kaksi pulloa viiniä. Kun absolutistit sekä juomisen lopettaneet poistetaan aineistosta, aikuiset juovat enemmän kuin kolme pulloa viiniä viikossa. WHO:n mukaan tämä määrä johtaa vakaviin terveyshaittoihin.

Myös runsas kertajuominen on ongelma. Euroopan väestöstä 30,4 prosenttia kertoo käyttäneensä enemmän kuin 60 g puhdasta alkoholia yhdellä kerralla 30 viime päivän aikana. Tämä vastaa yli viittä alkoholiannosta kerralla.

”Vaikka alkoholin osallisuudesta ennenaikaisiin kuolemiin ja vammautumisiin on runsaasti näyttöä, lähes puolet miehistä jatkaa runsasta kertajuomista ja yli 60 prosenttia 15-19-vuotiaista käyttää alkoholia”, raportissa todetaan.

Naisten runsas kertajuominen on vähäisempää (14,4 prosenttia), ja sitä tapahtuu useimmin Baltian maissa, Tsekissä ja Luxemburgissa.

”Alkoholin kulutus on vähentynyt monissa Euroopan maissa, mutta kehitys on pysähtynyt. Poliitikkojen täytyy ottaa käytäntöön tehokkaiksi tiedetyt strategiat kuten hintojen nostaminen, saatavuuden rajoittaminen ja mainonnan kieltäminen. Kun jopa 800 henkilöä kuolee päivittäin alueellamme alkoholiin liittyvistä syistä, meidän täytyy tehdä enemmän tilanteen korjaamiseksi”, sanoo Maailman terveysjärjestön Euroopan johtaja Zsuzsanna Jakab järjestön tiedotteessa.

”Kun alkoholi on yksi yleisimmistä nuorten kuoleman aiheuttajista, emme voi olla tyytyväisiä tilanteeseen. Alkoholi on tuote, jota markkinoidaan ja annetaan nuorten saataville, vaikka näyttöjen mukaan alkoholin kulutus vaikuttaa haitallisesti aivojen kehitykseen ja fyysiseen terveyteen”, Carina Ferreira-Borges Maailman terveysjärjestön Euroopan toiminnoista jatkaa.

Eurooppalaisen toimintasuunnitelman alkoholin haitallisen käytön vähentämiseksi on allekirjoittanut 28 EU-maata sekä Norja ja Sveitsi.

Lähteet
WHO (4.9.2019) : In Europe, people continue to consume more alcohol than in any other place in the world
WHO (2019): Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries (pdf)
WHO (2018) : Fact sheet on alcohol consumption, alcohol-attributable harm and alcohol policy responses in European Union Member States, Norway and Switzerland (pdf)