Alkoholin kokonaiskulutus väheni edelleen vuonna 2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutus oli Suomessa 8,7 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2023. Tämä on 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

Alkoholijuomien kokonaiskulutus muodostuu alkoholijuomien vähittäismyynnistä ja anniskelumyynnistä Suomessa sekä suomalaisten ulkomailta tuomasta alkoholista ja alkoholin verkko-ostoista. Alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskussa vuodesta 2007. 

Alkoholijuomien ostaminen vähittäismyynnistä eli päivittäistavarakaupoista ja Alkosta väheni 3 prosenttia vuonna 2023. Vähittäiskulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta oli 75 prosenttia, joten sen väheneminen vaikutti kokonaiskulutukseen enemmän kuin matkustajatuonnin ja anniskelukulutuksen kasvu. Alkoholijuomien ostaminen ulkomaisista verkkokaupoista väheni huomattavasti, noin 62 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. 

”Alkoholinkulutuksen väheneminen on hyvä asia, joka on vaikuttanut myönteisesti suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Vahvempien alkoholijuomien saatavuuden lisääminen nakertaa vähitellen pohjaa kansalliselta alkoholipolitiikalta, ja siten myös suotuisalta kehitykseltä alkoholin kokonaiskulutuksessa”, korostaa THL:n johtava asiantuntija Thomas Karlsson.

Alkoholin myyntimäärissä suuria alueellisia eroja

Alkoholia myydään enemmän Itä- kuin Länsi-Suomessa, ja enemmän Pohjois- kuin Etelä-Suomessa.

Pohjois-Suomen myyntiä (10,5 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti) nostaa matkailu ja Itä-Suomen mökkipaikkakunnilla Etelä-Savossa (9,3 litraa) ja Etelä-Karjalassa (8,6 litraa) myyntimääriin vaikuttavat myös kesäasukkaat.

Itä-Suomen hyvinvointialueilla alkoholisairastavuus ja -kuolleisuus ovat kuitenkin Länsi-Suomea suurempia, joten myös alueiden vakituiset asukkaat kuluttavat enemmän alkoholia kuin Länsi-Suomessa.

Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan hyvinvointialueilla myydään maan keskiarvoa (7,4 litraa) vähemmän alkoholia. Vähiten alkoholia myytiin vuonna 2023 Pohjanmaan hyvinvointialueella (6 litraa). Ahvenanmaan myynnin vähäisyyttä selittää ahvenanmaalaisten risteilyaluksilta hankkima alkoholi. 

”Alueelliset erot myynnissä korostavat sitä, että valtakunnallisella alkoholipolitiikalla on erilaisia vaikutuksia alueellisesti, oli kyse sitten järjestyshäiriöistä, tapaturmista tai pidemmän aikavälin kuormituksesta sote-palveluissa. Tänä vuonna sote-rahoitusta on leikattu samalla kun vahvempien alkoholijuomien saatavuutta laajennettiin. Tämä voi lisätä kuormitusta myös sote-palveluissa”, Thomas Karlsson arvioi.

Lähteet
THL (17.6.2024): Alkoholin kokonaiskulutus väheni edelleen vuonna 2023 – myyntimäärissä suuria alueellisia eroja
THL: Alkoholijuomien kulutus 2023 (pdf)