Merkittävät lisätoimet tarpeen, jotta päästään tupakkalain tavoitteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomi ei nykykehityksen jatkuessa saavuta tupakkalain tavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan tärkeimpien toimenpiteiden nopeaa toimeenpanoa. WHO:n asettamat tavoitteet on maassamme osittain jo saavutettu.

Suomen tupakkalain tavoitteena on, että alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin vuonna 2030. Vuonna 2018 työikäisistä miehistä 19 prosenttia ja naisista 11 prosenttia käytti jotakin tupakkatuotetta päivittäin. Kun myös satunnainen käyttö huomioitiin, jotain tupakkatuotetta käytti miehistä 32 ja naisista 18 prosenttia.

THL arvoi, että nykykehityksen jatkuessa vuonna 2030 tupakkatuotteita käyttäisi päivittäin miehistä 11 ja naisista 6 prosenttia. Jotta kansallinen tavoite saavutettaisiin, tupakkatuotteiden käytön suhteellisen vähenemisen tulisi olla vuosittain miehillä 10,4 prosenttia ja naisilla 6,2 prosenttia.

”Tupakkalain tavoitetta ei tulla saavuttamaan ilman merkittäviä lisätoimia”, toteavat asiantuntijat Hanna Ollila ja Otto Ruokolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

”Jatkossa tarvitaan toimenpiteiden priorisointia, tärkeimmiksi tunnistettujen toimenpiteiden nopeaa toimeenpanoa sekä seurantasuunnitelmaa. Seurantasuunnitelman perusteella tiekarttaa voidaan päivittää säännöllisesti tavoitteen saavuttamiseksi”, Hanna Ollila ja Otto Ruokolainen toteavat.

He muistuttavat, että sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esitti viime vuonna 44 toimenpide-ehdotusta kansallisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ne heijastelevat hyvin myös THL:n selvitystä kansainvälisistä tupakkapoliittisista toimenpiteistä.

Ollilan ja Ruokolaisen mukaan varsinkin matalammin koulutetut ovat vielä kaukana tupakkalain tavoitteesta. Lopettamisen tukea tulisi tarjota eritoten tälle ryhmälle.

”Erityisen tärkeää on tavoittaa ammattiin opiskelevat ja vähän koulutetut aikuiset, joilla tupakkatuotteiden käyttö on muita yleisempää. Maksuton tupakasta vieroitus voisi auttaa onnistumaan tupakoinnin lopettamisessa tulotasosta riippumatta”, Hanna Ollila painottaa THL:n tiedotteessa.

Naiset saavuttaneet WHO:n tavoitteen, miehillä kirittävää

WHO on asettanut jäsenvaltioilleen kansainvälisen tavoitteen vähentää tupakkatuotteiden käyttöä 30 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2025. THL:n mukaan Suomi saavuttaa tavoitteen, jos vuonna 2025 tupakkatuotteita (savukkeita tai nuuskaa) käyttää päivittäin tai satunnaisesti enintään 27 % miehistä ja 18 % naisista. Naiset ovat siis jo saavuttaneet kansainvälisen tavoitteen.

” Näyttää siltä, että jos nykykehitys jatkuu, miesten osalta tavoite on juuri ja juuri saavutettavissa”, sanoo THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen.

Lähde
THL (2019): WHO:n tavoite tupakkatuotteiden käytön vähenemisestä voidaan saavuttaa, kansallista tavoitetta ei nykykehityksellä saavuteta (pdf)

Lisää tietoa