Sähkösavukkeesta keuhkosyöpää laboratoriohiirille

New Yorkin yliopiston laboratoriokokeessa havaittiin, että sähkösavuke aiheuttaa hiirille keuhkosyöpää.

Tutkimuksessa 85 koehiirtä jaettiin sattuman varaisesti kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän hiiriin testattiin nikotiinia sisältävää sähkösavukenestettä, joka oli liuotettu isopropyleeniglykolin ja kasviglyserolin seokseen. Nesteestä muodostettiin höyryä, jolla hiirille tehtiin kokovartaloaltistusta.

Toisen ryhmän hiiret altistettiin pelkästään edellä mainitulle seokselle ja kolmannen ryhmän hiiret pelkälle suodatinilmalle. Altistusta tehtiin päivittäin neljä tuntia, viitenä päivänä viikossa, 54:n viikon ajan.

Ensimmäisessä ryhmässä hiiriä oli 40, joista keuhkosyövän (adenokarsinooman) sai 9 hiirtä (22,5 prosenttia). Virtsarakon solujen hyvänlaatuista liikakasvua esiintyi 23 hiirellä (57,5 prosentilla).

Toisessa ryhmässä yksikään hiiristä ei saanut syöpää, mutta yhdellä esiintyi virtsarakon solujen liikakasvua. Suodatinilmalle altistetuista 18 hiirestä yksi sai keuhkosyövän, eikä yhdelläkään esiintynyt virtsarakon solujen liikakasvua.

DNA-vaurioita sähkösavukkeen höyrystä

Vaikka koe-eläinten määrä oli tutkimuksessa varsin pieni, tutkijat uskovat tulosten tukevan oletusta sähkösavukkeen syöpävaarallisuudesta.  Jo aiemmissa kokeissa he olivat havainneet, että sähkösavukkeen höyry ja nikotiini vahingoittavat hiirten DNA:ta ja estävät sen korjaantumista keuhkoissa ja virtsarakossa. Tämä voi kertoa siitä, että sähkösavuke sisältää karsinogeenejä eli syövälle altistavia aineita ja saattaa olla syöpäriski myös ihmisille.

Tutkimus julkaistiin PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -lehdessä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön vaikutukset tunnetaan vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä, kun käyttäjien terveyttä on pystytty seuraamaan riittävän kauan.

Lähteet
PNAS (22.10.2019): Electronic-cigarette smoke induces lung adenocarcinoma and bladder urothelial hyperplasia in mice
EurekAlert! (7.10.2019): Health risks of electronic cigarettes
THL: Sähkösavuke