Tutkimuskatsaus: Sähkösavukkeen vaikutukset hengitysteihin

”Sähkösavukkeeseen liittyvää pitkäaikaistutkimusta ei ole vielä riittävästi, jotta sitä voitaisiin varmuudella pitää savukkeita turvallisempana”, yhdysvaltalaistutkijat kiteyttävät katsauksessaan.

Tutkijat kävivät katsauksessa läpi tutkimuksia, joissa selvitettiin sähkösavukkeen mahdollisista vaikutuksista hengitysteiden terveyteen. Katsausta varten seulottiin yli 5000 artikkelia. Mukaan sisällytettiin tutkimuksia, joiden aineistot on kerätty väestötutkimuksista, eläinkokeista sekä soluviljelmistä. Mukana on myös tupakkateollisuuden rahoittamia tutkimuksia. Tutkijat huomauttavat, että tupakkayhtiöiden rooli sähkösavukkeiden markkinoilla alkaa yhä enemmän näkyä niin markkinointi-, lobbaus- kuin tutkimusstrategioissa. Tupakkayhtiöillä on heidän mukaansa pitkä historia tutkimuksista, jotka pyrkivät herättämään epäilyksiä savukkeiden terveyshaitoista sekä aineistojen väärin tulkinnasta.

Tutkimuskatsauksen mukaan sähkösavukkeiden käyttäjät ovat raportoineet useita negatiivisia oireita nenän, suun, kurkun ja hengitysteiden alueella. Tutkijat huomauttavat, että sähkösavukkeen pitkäaikaisvaikutuksiin perehtyneitä epidemiologisia tutkimuksia on vähän. Aineiston perusteella he arvioivat, että sähkösavukkeen pitkäaikaisen, mahdollisesti jopa lyhytaikaisen käytön osoitetaan aiheuttavan ainakin jonkintasoista keuhkojen toksisuutta. Sähkösavukkeiden päästöt sisältävät joka tapauksessa keuhkoille myrkyllisiä aineita, kuten metalleja (nikkeli, lyijy, kromi).

Esimerkkejä tutkimuksista

Nuorille kohdennetuissa tutkimuksissa sähkösavukkeen on havaittu kohottavan  hengitystieoireiden riskiä. Esimerkiksi Hong Kongissa noin 45 000 nuorta kattavassa tutkimuksessa sähkösavukkeen käyttö yhdistettiin kroonisen yskän tai limaisuuden kohonneeseen riskiin. Etelä-Kaliforniassa puolestaan tehtiin tutkimus, johon osallistui lähes 2000 high school -oppilasta. Heistä lähes 10 prosenttia oli käyttänyt sähkösavuketta edeltävien 30 päivän aikana. Sekä aiempi että nykyinen sähkösavukkeen käyttö liitettiin kohonneeseen kroonisen keuhkoputkentulehduksen oireiden riskiin (krooninen yskä, limaisuus, keuhkoputkentulehdus).

Katsauksessa kerrotaan myös korealaistutkimuksesta, jossa astmadiagnoosien havaittiin olevan yleisempiä sähkösavukkeen käyttäjillä verrattuna niihin, jotka sitä eivät olleet koskaan käyttäneet. Katsauksessa myös viitataan muihin tutkimuksiin, joista on saatu viitteitä sähkösavukkeen ja astman yhteydestä. Ruotsalaistutkimuksessa todettiin sähkösavukkeen yhteys hengitystieoireisiin (krooninen yskä, yskökset, hengityksen pihinä) olivat voimakkaimmat niillä, jotka käyttivät sekä savukkeita että sähkösavuketta. Lähes 40 000 henkilön tutkimuksessa (Health eHeart Study) sähkösavuke liitettiin hengenahdistukseen sekä keuhkoahtauman ja astman raportointeihin.

Tutkimuskatsauksessa  esitellään tarkemmin esimerkkejä erityyppisistä tutkimuksista ja niiden havainnoista.

Tutkijat huomauttavat lisätutkimuksen tarpeesta, mutta toteavat myös, että havaintojen yhdenmukaisuus viittaa sähkösavukkeen käytön liittyvän hengitystieoireisiin. He muistuttavat, että vei vuosikymmeniä, ennen kuin tupakoinnin ja keuhkosairauksien yhteys pystyttiin todistamaan.

”On tärkeää, että tiedeyhteisö pyrkii kaikin mahdollisin keinoin määrittämään uusien tupakkatuotteiden vaikutukset terveyteen, jotta kansanterveyteen liittyvä politiikka voi nojata näyttöihin”, tutkijat toteavat.

Lähde
BMJ (30.9.2019): What are the respiratory effects of e-cigarettes?