YK irti tupakkateollisuudesta

Kansanterveysorganisaatiot ympäri maailman vaativat, että Yhdistyneet kansakunnat lopettaisi kaiken toiminnan tupakkateollisuuden kanssa. Tupakkateollisuuden toiminta on ristiriidassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Kaikkiaan 142 organisaatiota vetosi YK:n yleiskokouksessa, että YK:n jäsenet lopettaisivat toiminnan tupakkateollisuuden kanssa. Tämä tarkoittaisi, että jäsenet mm. pidättäytyisivät vastaanottamasta rahaa tupakkateollisuudelta, perustamasta kumppanuuksia sen kanssa tai osallistumasta tapahtumiin, joissa tupakkateollisuus on osallisena. Asiasta tiedotti tupakkateollisuutta tarkkaileva, kansainvälinen Stopping Tobacco Organizations and Products -verkosto (STOP), jonka kautta organisaatiot esittivät vetoomuksensa. Verkosto varoittaa tupakkateollisuuden pyrkimyksistä vaikuttaa YK:n päätöksentekoon.

Vetoomuksen mukaan yhteistyö tupakkateollisuuden kanssa rikkoo Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevaa puitesopimusta ja on ristiriidassa YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) kanssa.

”Tupakka vaatii joka vuosi 8 miljoonaa ihmishenkeä ja aiheuttaa sosiaalisia ja taloudellisia sekä ympäristöä ja terveyttä koskevia haittoja. Kumppanuus tupakkateollisuuden kanssa on siten suoraan ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa”, todetaan vetoomuksen esittäneiden organisaatioiden kirjelmässä.

Kaksi kuukautta aiemmin myös YK:n Geneven toimiston entinen päällikkö pyysi harkitsemaan tupakkatoimijoiden poissulkemista kestävän kehityksen tavoitteiden eteen tehtävästä työstä, kertoo STOP-verkosto tiedotteessaan.

Tupakkateollisuus vaikuttaa YK:ssa

STOP-verkoston mukaan tupakkateollisuus on pitkään toiminut YK:n reuna-alueilla, kuten yleiskokouksen sivutapahtumissa ja päässyt vaikuttamaan jopa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden markkinointimateriaaliin. Tupakkayritykset ovat myös äskettäin sponsoroineet laittoman kaupan torjuntaa koskevaa raporttia, jonka YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi hyväksyi.

”Tupakkalobbaus kurkottaa pidemmälle kuin tupakansavu ja vahingoittaa lopulta ihmisiä ja taloutta”, sanoo Rebecca Perl, Vital Strategies -organisaation varapuheenjohtaja ja STOP-verkoston jäsen.

”Tupakkateollisuus tekee kovasti töitä päästäkseen osaksi YK:ta, koska kansainvälisillä forumeilla asetetut standardit vaikuttavat kansalliseen ja paikalliseen politiikkaan”, Perl lisää.

Lähde
STOP – Stopping Tobacco Organizations and Products (10.9.2019): More Than 100 Public Health Organizations Urge a Complete Rejection of the Tobacco Industry at the UN General Assembly’s 74th Session