Suuret varoituskuvat tuotemerkittömissä savukeaskeissa tehokkaimpia

Intiassa tutkittiin erikokoisten graafisten terveysvaroitusten vaikutuksia sekä kaupallisissa että tuotemerkittömissä tupakka-askeissa. Suurimmat kuvat osoittautuivat pienempiä kuvia tehokkaammiksi etenkin, kun ne yhdistettiin tuotemerkittömiin askeihin.

Intiassa selvitettiin aikuisten ja nuorten käsityksiä erikokoisten varoituskuvien näkyvyydestä ja tehokkuudesta tuotemerkittömissä ja perinteisissä, kaupallisissa savukeaskeissa. Tutkittavia oli kaikkiaan 2121, ja he asuivat Delhissä ja Telanganan osavaltiossa. 62 prosenttia tutkittavista oli kaupunkilaisia, 12 prosenttia nuoria ja 72 prosenttia ei koskaan ollut käyttänyt tupakkaa.

Tutkittaville esitettiin neljään eri ryhmään jaoteltuja tupakkapakkausten jäljitelmiä. Ryhmässä A varoituskuvat olivat 40 prosenttia pakkauksen koosta, ja pakkaukset jäljittelivät Intiassa vuosina 2013-2016 käytössä olleita pakkauksia. Ryhmässä B kuvat olivat nykyisen kokoisia (40 prosenttia pakkauksen koosta) ja nykyisen kaltaisissa pakkauksissa. C-ryhmässä kuvat olivat nykyistä suurempia eli 85 prosenttia pakkauskoosta. D-ryhmässä kuvat olivat 85 prosenttia pakkauskoosta ja lisäksi pakkaukset olivat tuotemerkittömiä.

Tuotemerkittömille askeille kannatusta

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista piti suuria varoituskuvia näkyvämpinä ja tehokkaampina kuin pienempiä. Koehenkilöiden mukaan myös tuotemerkittömät pakkaukset olivat tehokkaimpia motivoimaan tupakoinnin lopettamista, ehkäisemään aloittamista ja välittämään terveysviestiä. Tuotemerkittömien pakkausten kannatus oli yleisintä Delhissä asuvien koehenkilöiden ja Telanganassa asuvien nuorten koehenkilöiden keskuudessa.

Aiheesta on uutisoinut myös The Hindu Business Line -lehti. Lehden mukaan Intiasta on aiemmin puuttunut tutkimustuloksia, jotka puoltaisivat suuria varoituskuvia. Sen lisäksi on puuttunut näyttöä siitä, että varoituskuvat olisivat tehokkaimpia tuotemerkittömissä pakkauksissa ja että tuotemerkittömille pakkauksille olisi kannatusta maan väestössä.

Intialla on suuri merkitys maailmanlaajuisten tupakointilukujen kannalta, sillä se on väkiluvultaan maailman toiseksi suurin valtio.

Lähteet
Tobacco Induced Diseases (10/2019): Adolescent and adult perceptions of the effects of larger size graphic health warnings on conventional and plain tobacco packs in India: A community-based cross-sectional study
The Hindu Business Line (4.10.2019): Large graphical health warnings on tobacco packets more effective: study