Nuuskan kokeilulla yhteys tupakointiin?

Nuuskan kokeileminen teini-iässä voi ennustaa päivittäisen tupakoinnin aloittamista varhaisessa aikuisuudessa, ilmenee suomalaistutkimuksesta

Tutkimuksessa selvitettiin yhteyttä nuorten suomalaisten miesten nuuskakokeilujen ja päivittäisen tupakoinnin välillä. Tiedot kerättiin 1090 mieheltä väestöpohjaisessa kaksostutkimuksessa. Lähtötilanteessa miehet olivat keskimäärin 17-vuotiaita ja seurannan päättyessä 24-vuotiaita.

Lähtötilanteessa huomioitiin tupakointi, nuuskan käyttö sekä potentiaaliset tupakointia ennustavat tekijät. Seurannan lopussa 24-vuotiaat miehet luokiteltiin tupakoinnin mukaan. Lopulliset analyysit tehtiin 375 nuoresta miehestä, jotka eivät lähtötilanteessa tupakoineet.

Riski aloittaa päivittäinen tupakointi kasvoi niillä nuorilla miehillä, jotka olivat kokeilleet nuuskaa, verrattuna miehiin, jotka eivät olleet kokeilleet nuuskaa. Kumpikaan ryhmä ei lähtötilanteessa tupakoinut. Kun tutkimuksessa lisäksi huomioitiin muut tupakointia ennustavat tekijät, kuten alkoholin ja huumeiden käyttö sekä vanhempien tupakointi, yhteys nuuskan kokeiluun heikkeni, mutta säilyi kuitenkin merkittävänä.

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että syy-yhteyttä nuuskan käytön ja tupakoinnin välillä ei voida varmuudella päätellä, mutta nuuskan kokeileminen voi olla merkki taipumuksesta aloittaa säännöllinen tupakointi.

Tutkimuksen toteuttivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote ja Indiana University Bloomington.

Lähde
Scandinavian Journal of Public Health (11.4.2019): Association of snus experimentation in late adolescence with daily cigarette smoking in early adulthood: A longitudinal study among Finnish men